سرمایه گذاری تجاری

تفاوت بین سرمایه گذاری تجاری و سرمایه گذاری غیرتجاری ؟

“سرمایه گذاری تجاری” به طورخاص در هیچ یک ازاستانداردهای حسابداری سال 2013 یا قانون شرکتها مشخص نشده است. راهنمای تجدیدنظر در ضمیمه VI قانون شرکتها در سال 1956 صادر شده توسط ICAI ، اعلام میکند: اصطلاح سرمایه گذاری تجاری معمولابه عنوان یک سرمایه گذاری توسط یک شرکت درسهام یا اوراق شرکت یک شرکت دیگربرای ارتقاتجارت یاتجارت شرکت اول درک میشود.خدمات مالی و حسابداری

سرمایه گذاری چیست؟

معنی “سرمایه گذاری”، هوشمندانه ترکارکردن است، نه سخت کارکردن. این یک مفهوم کلی ازسرمایه گذاری میباشد. اکثر افراد برای کسب درآمد بیشترسخت کار میکنند، و عقیده دارند هر چه سخت تر و بیشتر کار کنید درآمد بیشتری خواهند داشت. که همین امر موجب استرس بیشتر این افراد می شود. این کار روشی است که به کمک آن میتوانید بدون دقدقه، و استرس درآمد خود را بیشتر کنید. برای داشتن یک سرمایه گذاری معتبر وسود آورنیازمند هوش اقتصادی خوب هستید، تابهترین تصمیم رابرای سرمایه گذاری اموال خودداشته باشید.فرسان

سرمایه گذاری تجاری مفهوم مختلفی دارد، سرمایه گذاری میتواندبه معنای اولویت بخشیدن به آینده مالی شماباشد برای کسب درآمد بیشتر. خرید وسایل برای منزل،خرید لباس های متنوع، مسافرت های هیجان انگیز همیشه برای اشخاص لذت بخش بوده است، اما همیشه اکثر افرادتوانایی خریدرا ندارند، و از این لذت به دور هستند. اما بهترین روش برای رسیدن به خواسته ها و آرزوها، افراد می تواند با انجام یک سرمایه گذاری حرفه ای به آن تحقق دهند. دراین زمینه داشتن هوش اقتصادی بسیارکمک کننده است، اینکه در چه زمانی، با توجه به شرایط، با توجه به درآمد افرد ومبلغ که برای این کاروجود دارد بهترین روش برای این کار راانتخاب کنند.شرکت حسابداری

چرا سرمایه­ گذاری می‌کنیم؟ کسب پول

اگرچه هرفردی بااین عبارت موافق است، با این حال بایددرآن دقیق‌تر شویم. ما به این خاطرسرمایه گذاری میکنیم که رفاه و آسایش فعلی و آتی خود رابهبود ببخشیم. وجوهی که سرمایه گذاری می‌شود می‌تواند ناشی از دارایی‌های موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پس انداز باشد. افراد سعی می‌کنند از طریق صرفه جویی در مصرف امروز خود و پس انداز آن، بتوانند مصرف آتی خود را بهبود ببخشند. سرمایه گذاران سعی می‌کنند ثروت و دارایی خود را به نحو مؤثری مدیریت کنند تا بتوانند با محافظت آن دربرابر عواملی هم چون تورم، مالیات وسایر عوامل، بیشترین بازده راکسب نمایند.

همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستندکه ناشی ازارائه خدمات آنان دربازارکار است. اغلب مردم درطول مراحل زندگی خود تصمیم گیری‌هایی را درخصوص سرمایه گذاری اتخاذ میکنند. یکی از تحولاتی که از سال ۱۹۹۰ در زندگی مردم بیشتر به چشم می‌خورد شرکت مردم در طرح‌ های بازنشستگی است. در طرح‌های سنتی، اغلب مردم مبالغی را به صورت ماهانه برای دوران بازنشستگی پس انداز می‌کردند، ولی حالا همین افراد منابع مالی خود را در خرید سهام، اوراق قرضه و سایر موارد مشابه به کار می ‌اندازند؛ بنابراین در این حالت نتیجه تصمیم‌ گیری که فرد انجام میدهد ( اعم از سود یا زیان ) بر روی مزایا و منافع بازنشستگی وی تأثیرمیگذارد.

در یک عبارت ساده می‌توان گفت که سرمایه گذاران می‌خواهند از پول خود، سودی را کسب نمایند. وجه نقد دارای یک هزینه فرصت از دست رفته است، در صورتی که وجه نقد را نگهداری کنید فرصت کسب سود از طریق آن وجه نقد را از دست خواهید داد. به علاوه، در یک فضای تورمی، قدرت خرید پول کاهش می‌یابد، به عبارت دیگر وقتی نرخ تورم بالا باشد قدرت خرید به سرعت کاهش می‌یابد. خدمات حقوقی

سرمایه گذاران دوست دارندبازده آنهاتا جایی که امکان داشته باشدزیاد باشد؛ ولی بایدتوجه داشت که میزان بازده تحت تأثیر ریسک قرار دارد. سال ۱۹۸۲ در ایالات متحده، سال خوبی برای بازارسهام بود. به طوری که بازده کلی اوراق مربوط به سهام عادی از۲۰ درصد بالا رفت. با وجود این در همین سال برخی از صندوق‌هایی که به صورت حرف ‌های اداره میشدند بازیان روبرو شدند.

همان‌طورکه ازاین مثال برمی‌آید، اوراق بهادارقابل معامله دارای ریسک، بازده‌های متفاوتی دارند. بنابر­این تصمیم سرمایه گذاری همیشه بایدبر اساس ریسک و بازده صورت گیرد و این دوعامل هیچ‌گاه منفک ازهم نیستند. ریسک دارای انواع مختلفی است وبه همین دلیل تعاریف متعددی نیز دارد. در اینجا، ریسک عبارت است ازمیزان اختلاف بازده واقعی یک سرمایه گذاری ازبازده موردانتظار آن.

اهداف سرمایه گذاری

  • اینکه سرمایه گذاری به صورت مستمردرآمدزا باشد.
  • اطمینان ازاینکه اصل پول سرمایه گذاری شده از بین نمیرود.
  • هرزمان که سرمایه گذارخواست بتواندسرمایه خود را تبدیل به پول نقدنماید.
  • رشدقیمت وارزش سرمایه ی اولیه را دربرداشته باشد.
  • سرمایه گذار بتوانداز مزایای مالیاتی این سرمایه گذاری (معافیت مالیاتی) برخوردارشود.

هدف سرمایه گذاران معمولا، رشد وتوسعه سرمایه خودبهره مندی ازمنافع آن درآینده، هست. آنها معمولاممکن است سرمایه خود را به مدت طولانی و طی سال‌ها و دهه‌ها نگه داشته و از سوددهی آن بهره ببرند. البته سرمایه گذاری دربخش‌های مختلف دارای تعابیر مختلفی است. برای مثال، دراقتصاد شرکت ها، شامل ایجاد و تامین سرمایه اولیه ویا افزایش سرمایه در شرکت‌ها است که درانتظار پیشرفت کسب و کار و سود بیشتر است. هر چقدرسرمایه یک شرکت بیشتر باشد، بهتر می‌توان فعالیت‌ها را توسعه داده و در نتیجه به سود ودرآمد بیشتری دست پیداکند.

سرمایه گذاری تجاری

انواع سرمایه گذاری

به طورکلی سرمایه‌گذاری به 3گروه دسته بندی میشودسرمایه گذاری مالکیتی، اعتباردهی و معادل نقدی. همچنین سرمایه گذاری در بخش های مختلفی انجام میشود، سرمایه گذاری ثابت، سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری درسهام، سرمایه گذاری خارجی.

سرمایه‌گذاری‌های مالکیتی ” : پرسودترین نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مالکیتی میباشد که درضمن پرخطرترین نوع سر مایه گذاری نیزمحسوب می شود. سرمایه‌گذاری مالکیتی خود به بخش های مختلفی دسته بندی میشود.

سرمایه گذاری درسهام ” : سهام مدرکی است برای مشخص کردن سهم شما ازیک کارخانه یاشرکت. به طور کلی تمام اوراق بهادار نوعی سرمایه‌گذاری مالکیتی میباشد. به عنوان مثال : اگر شما سهام ازیک شرکت خریداری کرده باشید ، سود شما باتوجه به سود آموری شرکت موردنظر افزایش مییابد. و در نتیجه سهام داران خواهان سهم خود را ازاین سودهستند.

سرمایه گذاری درکسب‌ وکار ” : زمانی که برای شروع یک کسب وکار پولی راهزینه میکنید این روش نیزسرمایه گذاری محسوب میشود. این نوع سرمایه گذاری نوعی از مالکیتی میباشد که بسیار سخت و =دشوار میباشد. که نوعی کارآفرینی هم هست که بازده و سودخوبی به همراه دارد.

سرمایه گذاری دراملاک ” : سرمایه گذاری دراملاک به مفهوم خرید و فروش ملک، زمین ویا اجاره دادن آن ملک میباشد. البته باید توجه داشته باشید، خانه ای که برای زندگی کردن خریداری میکنید به هیچ عنوان سرمایهگذاری محسوب نمیشود چون باعث افزایش درآمدشما نمیشود گرچه با گذشت زمان قیمت ملکتان افزایش می یابد اما به عنوان یک سر مایه گذاری سودمند از آن نمیتوانید بهرمندشوید.

سرمایه گذاری درخرید کالاهای گران قیمت ” : خرید وسایل عتیقه، طلا، جواهرات میتواند به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت باشد.گرچه اینگونه سرمایه گذاری ها زیاد خوب به نظر نمی رسند اما با گذشت زمان قیمتشان افزایش می یابد که به نوبه خود یک سر مایه گذاری مالکیتی به شمارمی آید.

سرمایه‌گذاری اعتباردهی چیست؟ ” : دسته بعدی، سرمایه گذاری ‌اعتباردهی میباشد. دراین روش ازسرمایهگذاری مشابه بانک عمل میکنید، این سر مایه گذاری سود کمی دارد چون خطر کمتری به دنبال داردهمچنین نسبت به سر مایه گذاری مالکیتی کم خطر تر و سود کمتری نیز دارد اگر شما اوراق قرضه‌ ای یک شرکت خاصی را داشته باشید، مقدار پول مشخصی رابرای یک دوره‌ی مشخص دریافت می کنید.اما ممکن در طول این مدت ارزش سهام شرکت چندبرابر شود یا ارزش سهام سقوط کند امابه هرحال چون اوراق قرضه دراختیاردارید پول خود رادریافت خواهیدکرد.

حساب پس ‌اندازتان ” : شما میتوانید باداشتن یک حساب پس اندازدربانک آنرابه عنوان یک سرمایه گذاری طولانی مدت درنظر بگیرید. درواقع شما مبلغی پول به بانک قرض داده اید که یا سود آن رادریافت میکنید یا میتوانید از تسهیلات آن بانک مانند گرفتن وام برای خوداستفاده کنید.

واحدهای سرمایه‌ گذاری ” : واحدهای سرمایه‌ ‎گذاری کوچکترین جزصندوق‌ هاراتشکیل میدهندوبه دو دسته تقسیم میشوند:

واحدهای سرمایه‌ گذاری ممتاز” : این واحدهاقبل ازشروع دوره‌ی پذیره‌نویسی اولیه توسط مؤسس یامؤسسان صندوق به منظور تشکیل سرمایه‌ی اولیه برای شروع فعالیت صندوق خریداری میشوند. از ویژگی‌های این نوع ازواحدها می‌توان به غیرقابل ابطال و قابل انتقال بودن آن‌ها اشاره کرد. همچنین دارندگان این واحدها دارای حق رأی درمجامع صندوق نیزهستند.
واحدهای سرمایه‌ گذاری عادی” : این واحدهاپس ازشروع فعالیت صندوق منتشرمیشودو از ویژگی‌های آن می‌توان به قابل ابطال و غیرقابل انتقال بودن آن‌ها اشاره کرد. همچنین دارندگان این نوع از واحدها دارای حق رأی درمجامع صندوق نیستند.

 ( به کلیه دارایی های غیرازدارایی های تجاری، دارایی های غیرتجاری گفته میشود.)

سرمایه گذاری و تجارت 2روش بسیارمتفاوت برای سودآوری دربازارهای مالی است. هدف از سرمایه گذاری این است که به تدریج با خرید و نگه داشتن سبد سهام، سبد، صندوق های متقابل، اوراق قرضه و سایر وسایل نقلیه سرمایه گذاری، ثروت را در یک بازه زمانی طولانی تربسازیم. سرمایه گذاران معمولا سود را با ترکیب یا سرمایه گذاری مجدد سود و سود سهام در سهام اضافی افزایش می دهند. سرمایه گذاری ها اغلب در طی یک سال یا حتی چند دهه برگزار میشود و از مزایایی مانند بهره، سود سهام و تقسیم سهام درطول مسیراستفاده میکنند.

 

درحالی که بازارهابه ناچار نوسان مییابند ، سرمایه گذاران بااین انتظارکه قیمت هابهبود یابد وهر گونه ضرردر نهایت بهبود می یابند، روند نزولی را غلبه خواهند کرد. سرمایه گذاران تمایل دارند بیشتر به اصول بازار توجه کنند، مانند : نسبتهای درآمدوپیش بینی های مدیریت.

سرمایه گذاری درمقابل تجارت میلیون هاروش برای کسب درآمددر بورس کالا وجود دارد، اما بهترین راه برای سودآوری سرمایه گذاری وتجارت است. افراد زیادی این دو اصطلاح را اشتباه می گیرند و ممکن است از آن ها بصورت متقابل استفاده کنند ، اما باید بدانید که آنها بسیار متفاوت هستند ، جز این که هر دو متعلق به یک بازار هستند وهدف مشترکی برای سودآوری دارند.

سرمایه گذاری اصطلاح سرمایه گذاری دراصل به معنای خریدیک موردیا دارایی است که احتمالاباعث ایجاددرآمد یا ارزش افزوده در طول زمان می شود. به تعبیر تجارت، یک سرمایه گذاری به معنای خرید کالایی است که در آینده صرفابه منظور ایجاد ثروت مصرف می شود. در زمینه مالی ، یک سرمایه گذاری به یک دارایی پولی (سهام ، اوراق قرضه ، صندوق های متقابل و غیره) گفته می شود که با این ایده خریداری شده است که دارایی در آینده درآمد، سود ایجاد میکند یا برای تولید سودبا قیمتی بسیاربالاتر فروخته میشود.

 

سرمایه گذاری تجاری

سرمایه گذاران معمولاکنجکاو هستند قبل ازتخصیص بودجه خود، ازارزش ذاتی یک دارایی مطلع شوند. آنها اطمینان حاصل میکنند که از سرمایه گذاری آنها برای افزایش ثروت ویا تأمین منبع درآمد منظم استفاده میشود. آنها تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی را برای شناسایی فرصت های مناسب سرمایه گذاری انجام میدهند و ترجیح می دهند ضمن افزایش بازده ، ریسک راکاهش دهند.سرمایه گذاری تنها ابزار مالی است که با استفاده ازآن میتوانید جادوی ازترکیب استفاده کنید.

احساسات واحساسات بازارکوتاه مدت نقش مهمی درفرایند تصمیم گیری سرمایه گذارندارند. این به شما کمک میکند تا از سرمایه گذاری به طور منظم درآمد کسب کنید. به شما کمک میکند تا دوران بازنشستگی خود رابهتربرنامه ریزی کنید.

سرمایه گذار” : سرمایه گذارشخصی است که سرمایه یابودجه خودرا در ابزارهایی سرمایه گذاری میکندکه بازده مالی آینده را ایجاد میکنند. سرمایه گذاران دارای ریسک، صندوق، اهداف وسررسید متفاوت هستند. به عبارتی ساده، ممکن است سرمایه گذاران وجودداشته باشند که از بازده محافظه کاران خوشحال شوند اما میخواهند از سرمایه آنها محافظت شود. از طرف دیگر ، افرادی هستند که مایل به ریسک کردن هستنداما سودبالاتری را میخواهند.

وارن بافت، یکی ازتأثیرگذارترین سرمایه گذاران شناخته شده برای سرمایه گذاری بلندمدت خود، حدود 67 میلیارددلار ارزش دارد. او پول خود را با سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های طولانی مدت درشرکت هایی که سهام آنها برای ده ها سال در اختیار داشت، درآمد.دراینجا یکی از نقل قول های معروف او آورده شده است:

 

تجارت ” : معاملات به خریدو فروش سهام، کالاها یا حتی ارزها باهدف ایجادسودهای کوتاه مدت ومیان مدت اشاره دارد. تجارت اساساشامل تکنیک خریداین کالاها با قیمت پایین بازار وفروش آنها دریک بازه زمانی کوتاه دربازار بالاتراست.

تجارت به شما امکان میدهدبا خرید دارایی یافروش کوتاه آنها، در بازارهای روبه رشدو سقوط سودکسب کنید. تجارت باعث افزایش اهرم بیشترمی شود و این باعث افزایش قدرت خرید میشود. بیشتر دلالان بامسدود کردن درصد کمی از پول حاشیه، قدرت خرید شما را افزایش میدهند. تجارت معمولاکمیسیون کارگزاری بسیار کمی دارد. فقط مسئله نوسانات قیمت است. بنابراین شمالازم نیست که بسیاری از دارایی ها یاصنعت رامطالعه کنید. با تجارت میتوانید در مدت زمان کوتاهی سودکسب کنید. نوسانات زیاد، خطر ازدست دادن سرمایه بسیار زیاداست. این یک امر بسیار خطرناک است، یا درآمد کسب میکنید یا ضرر میکنید. تجارت ممکن است دردرازمدت پایدارنباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.