انبارگردانی چیست ؟

چگونه انبارگردانی کنیم؟

موجودی کالا یکی ازاقلام مهم دارایی‌ هاست و درپایان دوره مالی ارزش موجودی ‌ها تأثیر قابل ‌ملاحظه ‌ای در میزان سود و زیان شرکتها خواهند داشت. از این رو در هر دوره مالی لازم است که حداقل یک ‌بار کل موجودی ‌های شرکت شمارش شود تا از عدم مغایرت موجودی واقعی انبار و موجودی سیستمی اطمینان حاصل شود. به این عملیات و فعالیت ‌ها انبارگردانی میگویند.فرسان

یکی ازعملیات مهم و زمان‌ بری که درهر انبارصورت میپذیردعملیات انبار گردانی است و درواقع یکی از رایج‌ ترین و دقیق ‌ترین روش ‌های کنترل موجودی‌ های انبار، انبار گردانی است. در انبار گردانی، موجودی واقعی کالا ها شمارش می ‌شود و سپس با موجودی ثبت ‌شده درسیستم نرم ‌افزاری مطابقت داده میشود.

دلایل مختلفی مانند اشتباه درثبت ورودی یاخروجی کالا در سیستم، عدم ثبت بخشی ازرویدادهای مالی مثل خرید یا فروش، ضایعات ثبت‌ نشده، سوء استفاده‌ های احتمالی، سرقت و … باعث ایجاد اختلاف بین موجودی واقعی انبار و موجودی ثبت‌ شده در سیستم نرم ‌افزار مالی میشود. به همین دلیل نیاز است انبارگردانی در فواصل زمانی مشخص انجام شود که این فواصل با در نظر گرفتن هر صنف از فعالیت متفاوت خواهدبود.خدمات مالی و حسابداری

مراحل انبارگردانی پایان سال

نکات مهم قبل از شمارش کالاها

 1. در ابتدا بایدشخصی مناسب به‌ عنوان هماهنگ ‌کننده انبارگردانی انتخاب شود.
 2. دستورالعمل تهیه ‌شده توسط هماهنگ‌کننده کاملامورد بررسی قرارخواهد گرفت و در صورت وجود اشکال، قبل از شروع عملیات شمارش باید با مسئولین شرکت ومؤسسه حسابرسی تماس حاصل شود.شرکت حسابداری
 3. روزها وساعات شمارش انبارباید مشخص گرددو به قسمت‌ های مختلف به‌ صورت کتبی اطلاع داده شود که انبار در روزهای تعیین ‌شده تعطیل خواهد بود، لذا لازم است جهت برآورد احتیاجات خود قبل از روزهای تعیین ‌شده به انبارمراجعه نمایند.
 4. گروه ‌های شمارش بایدبا ذکر اسامی قبلاتعیین و آموزش کافی داده شوند.
 5. هماهنگ‌کننده شمارش موجودی، قبلاانباری انبارها را مورد بازدید قرار دهد و مطمئن گردد که:
 • اقلام به شکلی چیده شده باشدتا شمارش به‌ آسانی انجام پذیرد.
 • موجودی ‌هایی که به ‌آسانی شناخته نمیشوند با کمک مسئولین انبار ونوشتن شماره صحیح یا شرح کامل، مشخص شوند.
 • اقلام ناباب، اسقاط و هم چنین اجناس بدون استفاده ازسایر اقلام جداشده باشند.
 • برای آنکه موجودی‌ های امانی (اجناس دیگران نزدشرکت) درشمارش موجودی‌های شرکت به‌ حساب نیایند باید از سایر موجودی ‌ها جدا ومشخص چیده شوند.
 • نام وسایرمشخصات اجناس به ‌طورواضح نوشته‌ شده و بر روی قفسه اجناس یاخود اجناس نصب‌ شده باشد.
 • برای آسانتر شدن امرشمارش باید برگه‌ های شمارش دردو نسخه تنظیم و ازپیش آماده و شماره‌ گذاری شده باشد.
 • پیش ازاجرای موجودی برداری آخرین شماره مدارک ثبت گردش موجودی‌ ها مانندبرگ صدورکالا، رسید کالا وغیره به هماهنگ‌ کننده موجودی برداری گزارش گردد.
 • مشخصات وتعداد (مقدار) اجناس موجوددر قسمت دریافت کالا به هماهنگ‌کننده موجودی برداری اطلاع داده شود تا ایجادبدهی برای شرکت قابل‌کنترل باشد.
 • تسلیم گزارش اجناس موجودی درقسمت صدورکالا نیز مانند بند فوق بایدبه هماهنگ‌کننده موجودی برداری اطلاع داده شودتا اطمینان حاصل شود، برای این دسته از اجناس فاکتور صادرگردیده است یا جزو موجودی ‌ها به ‌حساب آمده است.
 • برای جلوگیری ازشمارش مجددویا شمارش نشدن قسمتی ازموجودی‌ ها، لازم است در مدت ‌زمان موجودی برداری جابجایی اجناس بین قسمت‌ های مختلف تاآنجا که ممکن است انجام نشود. خدمات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.