چک رمزدار چیست ؟

چک رمزدار چیست و چه کاربردی دارد ؟

چک رمزدار چیست ؟ نقش چک به عنوان یکی ازمهم ترین اسنادتجاری در اقتصاد هر کشوری بسیار قابل توجه است . البته ممکن است در اقتصاد بعضی کشورها به چکها تکیه بیشتر ودر برخی دیگر از کشورها تاکید کمتری بر آن شده باشد .چک ها هم مانند انواع دیگر اسناد تجاری مشکلات ومزایای مربوط به خودرا دارند، اما به جرات می توانیم چک را یکی از مهمترین ابداعات دنیای اقتصاددر نظر بگیریم که در عصر امروزه و دنیای کسب و کار و تجارت بسیار با اهمیت است و به کارها سرعت بخشیده .خدمات مالی و حسابداری

در کشورما چیزی در حدود 40 الی 50 درصد ازپرداخت ها توسط چک صورت میگیرد. از آنجا که چک مشکلات زیادی هم دارد، همواره دربسیاری از کشورها تلاش های زیادی برای حذف آن و جایگزین کردن آن با یک راه حل منطقی ترتلاشهای زیادی صورت گرفته است.شرکت حسابداری

چک رمزدار چیست و چک چه کاربردی دارد؟ 

چک ازطرفی یک سند تجاری و از طرف دیگرمانندوجه نقدی است که معمولا رقم بالایی دارد. چک کاغذی است که با استفاده از آن پولی که در حساب بانکی خود دارید رابه شخصی دیگر حواله می کنید. بانک ها به صاحب حساب ها در قبال وجود اعتبار قابل استفاده درحساب چک می دهند تا صاحب حساب بتواند از اعتبار قابل استفاده بهره ببرد یا آن را به اشخاص دیگری منتقل کند.فرسان

چک رمزدارهمواره یکی ازپرطرفدارترین انواع چک ها است . زمانی که قصدداشته باشیدبا استفاده از خدمات بانک ها برای انتقال پول استفاده کنید، بانک ها روش های مختلفی برای اینکار دارند که برخی از آن ها پولی است و برخی از آن ها رایگان.

صدورچک رمزدارتوسط بانک یکی از مواردی است که بابت آن هزینه دریافت میشود. جالب این است که درهر نرم افزار مالی چک رمزدار نیز خودبه دو نوع چک رمز دار بانکی و چک رمزدار بین بانکی تقسیم میشود.

چک رمزدار بین بانکی

وقتی نسبت به دریافت “چک رمزدار” بین بانکی اقدام کنیدبانک طبق درخواست شماچک را به عهده ی یک بانک دیگر صادر میکند تا با استفاده از رمز صادر شده به نسبت به بهره گیری ازآن اقدام کنید. چک رمزدار بین بانکی از نظر امنیت یکی از ایمن ترین انواع چک است. چنانچه چک گم شود یا مورد سرقت قرار گیرد هیچ خطری منافع چک را تهدید نمیکند. یکی از مواردی که باعث میشود امنیت چک رمزدار بین بانکی بسیاربالا باشد این است که درخواست کننده چک، ازبانک میخواهد که چک رادر وجه شماره حساب، بانک وشعبه ای مشخص صادرکند. بنابراین اگر برای چک هراتفاقی بیفتد، وجه چک تنها وتنها برای شماره حساب مشخص شده واریزمیگردد.

چک رمزدار بانکی

برای صدور چک رمزداربانکی نیزمانند چک رمزدار بین بانکی ابتدا صاحب حساب باید به بانک درخواست دهدتا بانک چک بانکی رادر وجه اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی قراردهد. این چک با یک رمز مخصوص صادر میشود واین امکان وجودداردکه آنرا در تمام شعبه های بانکی نقد کرد. برای صدور چک بانکی، شخص درخواست کننده، باید دربانکی که به عنوان پرداخت کننده معرفی میشود نیز حساب داشته باشد.

بزرگترین مشکل چکهای رمزداربانکی، مشکل امنیت آن است. چک بانکی دروجه اشخاص است وبا یک امضا در پشت آن تبدیل به چک حامل میشود. در این صورت هرشخصی میتواند چک را به بانک داده ووجه موردنظررا دریافت کند.خدمات حقوقی

نحوه وصول وابطال چک رمزدار بین بانکی

  • مهرکردن پشت چک توسط بانک مقصد
  • ذکرکتبی این نکته درپشت چک که عملیاتی روی چک انجام نشده است

مهمترین قوانین چک رمزدار

برای صدور چکهای رمزدار حتماباید متقاضی حقیقی یاحقوقی آن وجود داشته باشدو صدور چک دروجه حامل یا بدون نام ممکن نیست.

بعد ازدریافت حواله متقاضی چکها باید سندهای مرتبط باموضوع راامضا کند واثر انگشت بزند.

مقدار مبلغ چکهای رمزدار نباید به صورت دست نویس نوشت شود، بلکه باید به صورت چاپی روی چک درج شودتا رسمیت پیدا کند.

برای صدور چک های رمز دار متقاضی درخواست کننده باید فرمی که حاوی امضاواثر انگشت شخص نیزهست راپر کند.

چک رمزدار چیست

زمان وصول و استعلام چک رمزدار

برای وصول چک های رمزدار زمان مشخص تعیین شده وخارج از این ساعات دراین خصوص عملیات بانکی انجام نمی گیرد. طبق قوانینی که به تازگی اصلاح شده وطبق سیاست های بانکی بانک مرکزی ، وصول چک های رمزداردر طول روز فقط تا ساعت 13 انجام میگیرد . چک رمزدار چیست ؟