برخی از وظایف مهم حسابداران

از جمله وظایف مهم حسابداران

در این جا به برخی از وظایف مهم حسابداران اشاره میکنیم ولی این به این معنا نیست که وظایف یک حسابدار به این چند مورد خلاصه شود بلکه بر حسب نوع کار و قوانین کشور باید کارهای دیگری نیز انجام دهد . مواردی که در این مقاله ارائه شده است زمان دقیقی برای انجام انها در نظر گرفته شده است و برای جلوگیری از تعلق جریمه بیمه و مالیات و دیگر مشکلات احتمالی باید در موعد آن انجام شود .خدمات مالی و حسابداری

مورد اول :  ارسال لیست بیمه کارکنان و پرداخت حق بیمه ها

تهیه و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی از طریق سامانه ارسال لیست بیمه یکی از وظایف حسابداران می باشد که باید به صورت منظم برای هر ماه جداگانه ارسال شود .

موعد ارسال لیست بیمه قبل از اخرین روز ماه بعد می باشد و بعد از زمان اعلام شده مشمول جریمه می شود.شرکت حسابداری

مورد دوم : پرداخت مالیات متعلقه حقوق کارکنان

ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل ، بر اساس قانون مالیات های مستقیم در هر ماه اجباری می باشد و باید از طریق سامانه ارسال لیست مالیات حقوق ، پس از انجام محاسبات حقوق و گزارشات آن فرستاده شده و مالیات حقوق متعلقه هم پرداخت شود .فرسان

مهلت ارسال لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق حداکثر تا آخر ماه بعدی می باشد این طبق اصلاحیه ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال 95 شروع شده است باید انجام گیرد  .

از آنجایی که این روال به صورت اینترنتی شده است کار بسیار راحت و سریعی می باشد فقط باید به کلیه قوانین مرتبط و مهلت تعیین شده دقت کرد . تا پایان سال 94 حداکثر مهلت ارسال لیست حقوق و پرداخت مالیات تا 30 روز بعد از تخصیص یا پرداخت بود .

مورد سوم :  پرداخت مالیات ارزش افزوده و ارسال اظهار نامه

قانون مالیات بر ارزش افزوده به این صورت می باشد که هر سال به چهار دوره مالیاتی 3 ماهه تقسیم می شود شامل بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان که بر اساس همین بازه های زمانی حداکثر تا 15 روز بعد از هر فصل مهلت دارید تا اظهارنامه خود را از طریق سامانه ارسال نمایند و نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند .

مورد چهارم : ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

بر اساس قانون مالیات ها مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد برای اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه هر سال و برای اشخاص حقوقی تا 4 ماه پس از پایان سال مالی می باشد . در صورتی که اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی اش ارسال نشود مشمول جریمه خواهد شد .

مورد پنجم :  ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی

مودیانی مالیاتی موظف هستند هر فصل بر اساس قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه صادره گزارش خرید و فروش خود را بر اساس روال مشخص شده و در مهلت قانونی به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند .

عدم ارسال گزارشات فصلی در موعد قانونی مشمول جریمه می باشد.

در سال 1395 مهلت ارسال گزارشات فصلی یک ماه پس از پایان هر فصل بود و از سال 1396 تا 45 روز پس از پایان هر فصل می باشد .

موارد ذکر شده بالا تنها برخی از وظایف مهم حسابداران بود که باید در طول سال انجام شود . ولی حسابداران در کنار این وظایف کارهای دیگری هم دارند که باید انجام دهند البته داشتن یک نرم افزار حسابداری مناسب بسیار کمک خواهد کرد تا شما موارد فوق را به درستی انجام دهید .خدمات حقوقی

مجموع وظیفه حسابدار

به طور کلی مسئولیت حسابدار این است که از قانونی بودن و پیروی تمام معاملات از کلیه دستورالعمل های سازمان مالیاتی و حسابرسی اطمینان حاصل کند . ممکن است حسابدار برای تهیه اظهارنامه مالیاتی یک شرکت به صورت قراردادی کار کند و یا تصمیم داشته باشد به صورت خصوصی با شخص یا شرکتی به عنوان مشاور مالی همکاری کند و در تصمیمات مالی یا سایر موارد مرتبط به آنها کمک کند .

وظایف مهم حسابداران

موارد زیر برخی از انواع مسئولیت حسابدار است : 

  • تهیه و پردازش حقوق و دستمزد ماهیانه
  • تعامل با حسابرسان داخلی و خارجی شرکت
  • تهیه و بررسی هزینه ها، بودجه ها، درآمد، هزینه، فاکتور و سایر اسناد حسابداری
  • آماده سازی صورت های سود و زیان و گزارشات ماهانه حسابداری
  • تجزیه و تحلیل روند درآمد و هزینه
  • جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی برای تهیه گزارش اظهارنامه مالیاتی