مالیات چیست؟

مالیات چیست؟

مالیات یه نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره ‌برداری از امکانات و منابع یک کشور موظف میکند آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمد ‌های جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود، زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود‌ها رادولت فراهم میکند.مالیات چیست؟خدمات مالی و حسابداری

تعاریف دیگری از مالیات

مالیات :”قسمتی از درامد یا ثروت افراد که توسط قانون تایین میگردد و به منظور پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی واقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود”.شرکت حسابداری

به عبارت دیگر “دولتها برای رشد و شکوفایی و هم چنین ارائه ی خدمات عمومی و اجتماعی نیاز به منبعی جهت تامین برخی از این هزینه هادارند” که جهت دستیابی به این موضوع دولت هر یک از افراد جامعه را با توجه به توانشان ملزم به پرداخت قسمتی ازدرآمد و دارایی خود نموده است.که ازاین سهم با نام ما لیات یاد می شود.در تمامی کشورهای پیشرفته این مشارکت عمومی باعث رشدوتعالی جوامع بوده است.فرسان

انواع مالیات

به صورت کلی مالیات در ایران به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود که هر یک از آن‌ ها به نوبه ی خود دارای تقسیم‌ بندی جدا  هستند.

مالیات مستقیم

مالیات علاوه بر آنکه یه نوع هزینه‎ اجتماعی یا به عبارتی بهای تمدن است که شهروندان به منظور اداره‌ی امور جامعه، رشد و توسعه کشور می‌پردازند، ابزار اصلی دولتها در جهت‌گیری نظام اقتصادی به شمار می‌رود. مالیاتهای مستقیم جزو مالیات بر ثروت درآمد تلقی می‌شوند که شهروندان با توجه به میزان ثروت-درآمد خود آن را محاسبه و پرداخت می‌نمایند. “مالیات مستقیم در یک دسته ‌بندی کلی به 2 بخش مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می‌شود”. 

مالیات بر دارایی

“مالیات بر دارایی : مالیاتی است که در آن پایه و منبع مالیاتی را دارایی یا ثروت تشکیل می‌دهد”. به عبارت دیگر، مالیات بر دارایی برانچه که شخص مالک قبلاً به دست آورده یا از طریقی به او به ارث رسیده باشد تعلق می‌گیرد. مالیات بردارایی عموما برای تعدیل ثروت به کارگرفته میشود و بیشتردرجوامعی کاربردداردکه اختلاف فاحشی در دارایی و ثروت افراد آن جامعه وجود داشته باشد.”مالیات بر دارایی بر طبق قانون شامل مالیات بر ارث و ما لیات حق تمبر است”.خدمات حقوقی

مالیات بر ارث

“هر موقع در نتیجه فوت شخصی اموالی از متوفی بجا بماند به شرح مذکور در ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود”. اموالی که مطابق ماده ۱۹ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات بر ارث هستند عبارتند از کلیه ما ترک متوفی در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس ازکسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف وعادت وواجبات مالی و عبادی در حدود قوانین شرعی و دیون محقق متوفی.

مالیات حق تمبر

“ضرورت صدور پروانه کسب هر عضو، پرداخت مالیات حق تمبر، طبق مفاد بند ۱۱ ماده ۴۶ بوده که مبلغ آن برای صدور پروانه کسب یک ‌صد هزار ریال و برای تجدید کسب پنجاه هزار ریال است و این مبالغ طی فیش مالیاتی که توسط مسئول مربوطه در اتحادیه دراختیارتان قرار میگیرد باید به حساب خزا نه دولت در یکی از شعب بانک ملی واریز شود. طبق قانون “مالیاتهای مستقیم” وصول این نوع مالیات به عهده اتحادیه ‌ها بوده و ملزم و مکلف به انجام امور مربوط هستند.در صورت تخلف طبق مفاد ماده (۵۱ ق.م.م) علاوه بر پرداخت اصل این مالیات باید 2 برابر آنرا به عنوان جریمه پرداخت نماید. این نوع مالیات را از نظر قانون مالیات تکلیفی مینامند.

مالیات بر درآمد

“مالیات بر درآمد” نوعی مالیات است که توسط دولت برافراد و اشخاص اعمال می‌شود و بسته به درآمدپرداخت‌کننده مالیات متغیراست وعموما مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد قابل مالیات‌گیری است. نرخ مالیات با افزایش درآمد قابل مالیات‌گیری تغییر می‌کند. نرخهای مالیات ممکن است بسته به نوع یا خصوصیات مالیات پردازنده متغیر باشد. مالیات بردرآمد شامل مواردی چون مالیات بردرآمد مشاغل،حقوق، املاک و مستغلات،اشخاص حقوقی،کشاورزی واتفاقی است.

مالیات چیست؟

مالیات بر درآمد مشاغل

“صاحبان مشاغل یعنی کسانی که خود به فعالیت اقتصادی مشغول هستند. در اینگونه موارد ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم تأکید میکند درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌ های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت ‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است. تبصره‌ای در این ارتباط میگوید درآمد شرکت ‌های مدنی و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل مضارب یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل است”.مالیات چیست؟

مالیات بر درآمد حقوق

“پرداخت مالیات بارزترین هدف در تئوریهای مالیاتی است که منجر به توزیع عادلانه درآمد میگردد. در نظام مالیاتی کشور، مالیات حقوق جزئی از بخشهای “مالیات بر درآمد است” همچنین در ردیف مالیاتهای مستقیم قرار داشته و با نسبت خاصی ازدرآمد شخصی تعیین میشود. طبق ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم، تمام افراد حقیقی و حقوقی که در داخل کشور با فعالیت اقتصادی، خدماتی و غیره درآمد کسب می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند.

مالیات بر درآمد املاک و مستغلات

مالیات بر املاک و مستغلات را می‌توان به طور کلی در3 دسته تقسیم کرد. دسته ی 1 مالیات بر اجاره املاک و مستغلات، دسته ی 2 مالیات بر نقل و انتقال املاک و دسته ی 3 شا مل مالیات بر مستغلات خالی از سکنه هستند.مالیات چیست؟

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

“جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت ‌های انتفاعی سایراشخاص حقوقی که از منابع مختلف درایران یا خارج ازایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مذکور دارای نرخ جداگانه ‌ای است،مشمول مالیات به نرخ (25%) خواهد بود.”

مالیات بر درآمد کشاورزی

“مالیات بر درآمد کشاورزی” فعالیت ‌هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند و ماده 81 در این ارتباط میگوید “درآمد حاصل از کلیه فعالیت ‌های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، با غات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است.

مالیات بر درآمد اتفاقی

درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاسباتی و یا به عنوان جایزه و یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

مالیات چیست؟ مالیات غیر مستقیم

هرچند در دنیا نظام مالیات بر ارزش افزوده “مالیات بر مصرف یا مالیات غیرمستقیم” در حال گسترش سریع است اما مشکلات و معایب “مالیات‌ غیرمستقیم” از جمله تنازلی بودن (پرداخت یکسان توسط فقیر و غنی) و غیرمعین بودن باعث ایجاد مشکلاتی برای دولتها میشود که میتوان با استفاده از مالیات‌های مستقیم آن‌ها را پوشش داد.

اشخاص مشمول مالیات

مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم

 هر شخص حقیقی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می ‌کند

هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می ‌نماید

 اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

دستگاه ‌هایی که بود جه آن‌ ها به وسیله دولت تأمین میشود

هزینه ‌های قابل قبول مالیاتی

وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی

شهرداری ‌ها

بنیادها و نهاد های انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از نهاد های حکومتی

“وظایف مودیان مالیاتی”یکی ازوظایف مودیان مالیاتی، تنظیم دفاتر قانونی روزنامه کل و ارائه آن به اداره دارایی محل فعالیت شرکت است تا برای رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی شرکت مورد بررسی قرار گیرد. برای نوشتن دفاتر قانونی الزامات و نکاتی تعیین شده است که هر حسابداری باید پیش از انجام چرخه حسابداری از اجرای دقیق آن مطمئن شود. 

“اظهار نامه مالیاتی” چه به صورت خود اظهاری باشدوچه خودسازمان امور مالیاتی در اختیار مؤدیان قرار دهد، کارنامه مالی است که همه ساله، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، به منظور محاسبه مالیات خود، به سازمان مالیاتی تقدیم می کنند و اکنون، با خود اظهاری الکترونیکی، فرآیندها تحت سامانه متمرکز انجام میشود.مالیات چیست؟

“داد رسی مالیاتی”اینروزها راه اندازی و مدیریت کار سختی های بیشتری دارد، اما در مقابل خدماتی نیز برای رفع همین دشواری به وجود آمده است. خدماتی که در صورت استفاده از آنها ورق برمی گردد. در واقع امروز عصر تخصص است و برای هر مشکلی میتوانید از خدمات متخصصین آن حوزه بهره ببرید تا تهدیدها را تبدیل به فرصت کنید