حسابرسی مالی چیست ؟

حسابرسی مالی چیست ؟

حسابرسی مالی یک ارزیابی مستقل وعینی ازگزارشات مالی یک سازمان است .اصول حسابرسی مالی این است که به سرمایه گذاران ومدیران اطمینان دهد که صورت های مالی دقیق و کامل هستند .ممیزی بیانیه حسابرسی بررسی اظهارات مالی شرکت وارائه گزارش توسط یک حسابرس است.خدمات مالی و حسابداری

نتیجه بررسی یک گزارش حسابرسی است که به ارائه صور های مالی واطلاعات مربوط به آن مرتبط است .گزارش حسابرس باید باتوجه به صورتهای مالی به طور دقیق تهیه شود . هدف ازحسابرسی مالی ، اضافه کردن اعتبار به وضعیت مالی گزارش شده وعملکرد یک کسب وکار است . تمام اشخاص در کسب و کارهای مختلف باید به طور سالانه یک گزارش حسابرسی شده را ارائه دهند .شرکت حسابداری

به طورمشابه ، وام دهندگان به طور معمول به گزارشی ازصورت های مالی هر نهاد که به آن ها وام می دهند نیاز دارند . حسابرسی مالی به عنوان بررسی مستقل از گزارش مالی شرکت و ارائه آن توسط حسابرسان تعریف شده است که یک دیدگاه واقعی و منصفانه از عملکرد مالی شرکت ارائه می دهد .فرسان

حسابرسی مالی از وظایف اصلی حسابرس یک سازمان یاشرکت میباشد . هر نوع کسب و کاری برای رقابت با رقیبان و ادامه فعالیت خود باید از وضعیت مالی شرکت خود مطلع شود ، تا در صورت بروز مشکل بتواند قبل از اینکه به حد بزرگتری برسد بررسی و رفع نماید .

افرادی که میتوانند به صاحبان کسب وکارهای مختلف در این زمینه کمک نمایند ، خود مالک ، حسابدار و حسابرس می باشد . اگر شما هم صاحب یک کسب و کار هستید به منظور استخدام حسابدار و حسابرس برای انجام امور حسابرسی مالی و هرگونه خدمات حسابداری و حقوقی می توانید به وب سایت ما فرسان مراجعه نمایید .

با توجه به قوانین دولت هرنوع کسب و کاری برای این که بداند چه میزان مالیاتی بایدپرداخت نماید ، باید از یک حسابرس برای حسابرسی کسب و کار خود کمک بگیرد تا بتواند میزان درآمد سالیانه خود را مشخص نماید و نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام کند .ما در این زمینه می توانیم به شما کمک کنیم با ما همراه باشید .

انواع حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات

“حسابرسی رعایت” :  بررسی رعایت ویاعدم رعایت قوانین ومقر رات کشور ( اساسنامه ، مصوبات هیئت مدیره ، مجامع عمومی صاحبان سهام وآیین نامه های داخلی ) می باشد .

“حسابرسی مالی” :  هدف نحوه تهیه صورت های مالی ، مطابق بااستانداردهای پذیرفته شده حسابداری می باشد . موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی تهیه کنندگان گزارش حسابرسی می باشند و سرمایه گذاران ، بانک ها و موسسات اعتباری ، سازمان های دولتی از آن ها استفاده می کنند .خدمات حقوقی

“حسابرسی عملیاتی” :  هدف حسابرسی عملیاتی ، بررسی کارایی واثر بخشی قسمت های مختلف موسسه ویا شرکت میباشد .

اهمیت گزارش حسابرسی مالی

حسابرسی مالی فرآیند یک کسب وکار را بهبود میبخشد ، یک گزارش حسابرسی دقیق می تواند زمینه هایی را مشخص کند که در آن مدیریت بتواند فرایندهای کسب وکار خود را بهبود بخشد و علاوه بر افزایش کیفیت فرآیندهای کسب و کار خود ، ارزش شرکت را نیز افزایش دهد .

اطمینان به سرمایه گذاران ، یک گزارش حسابرسی ، سطح بالاوغیر مطلقی را تضمین می کند که مقادیر موجود در صورت های مالی شرکت و نکات مربوط به حسابرسی از هر گونه خیزش مادی خلاص هستند .نمایش واقعی و منصفانه ، گزارش مالی دقیق بیان می کند که حسابرسی مالی نمایانگر درست و عادلانه در تمام جنبه های مادی می باشد و مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری است .

اطمینان راایجاد میکند ، صورت های مالی حسابرسی سطح هماهنگی درگزارش مالی را فراهم می کند ، بر این اساس کاربران حساب های مالی می توانند در هنگام تحلیل شرکت های مختلف و تصمیم گیری به آن تکیه کنند .

مسئولیت های حسابرسی مالی

انجام اقدامات لازم درزمینه پرداخت حقوق و دستمزد

حفظ سیستم حسابداری و تهیه صورت های مالی

ارائه گزارشات مختلف از فعالیتهای مالی به صورت مستمرو ارائه آن به مدیر مالی

نگهداری حساب ریالی انبارها، اموال و محاسبه قیمت تمام شده وقیمت فروش محصولات

تهیه دفاتر مالی، تراز عملکرد، بودجه، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی

بررسی وتعیین انحرافات ومغایرت های احتمالی در پرداخت ها و هزینه ها ، ضایعات خرید و مصرف مواد و قطعات ، ساعات کار تلف شده ، اقلام انبارها و موارد مشابه

حسابرسی مالی