حسابداری دولت چیست ؟

تعریف حسابداری دولت

این که آیا شما در جستجوی مشاغل حسابداری دولتی ” حسابداری دولت” هستید یا فقط باید حسابداری دولتی را بدانید ، به شما کمک می کند تا درک کنید که دولت چگونه با داده ها و اطلاعات مربوط به امور مالی و حسابداری خود سروکار دارد و برای چه هدفی استفاده می کند . بسیاری از فرآیند ها هنگامی اتفاق می افتد که حسابداری دولت انجام می شود و مهم نیست که چقدر پیچیده و یا منظم باشد ، حتی در مشاغل کوچک تأثیر دارد .خدمات مالی و حسابداری

حسابداری دولت” به فرآیندی که در تفسیر ، ثبت ، تجزیه و تحلیل ، جمع بندی ، طبقه بندی و اطلاع رسانی اطلاعات مالی مربوط به دولت به صورت گسترده و کلان ، نشان داده شده است ، نشان می دهد معاملات و فرآیند های اقتصادی مرتبط با آن که شامل بدهی ها و دفع دارایی ها ، قابلیت استفاده ، نقل و انتقالات ، هزینه ها و رسیدها حسابداری دولت همچنین شامل فرایند تکمیل مشاغل مرتبط با امور مالی توسط دولت به روش روشن ، قابل اعتماد ، کارآمد و مناسب است ، مانند اطمینان از انجام پرداختها ، تسویه بدهی ها ، وصول مبالغ متعادل ، فروش و خرید دارایی از جمله سایر موارد همه این فرایندها برای همه کنترلهای مالی موجود است .شرکت حسابداری

حسابداری دولت همچنین شامل نگه داشتن و بهره‌گیری از سوابق حسابداری و مالی بصورت سیستماتیک ، به ویژه به عنوان شواهدی مبنی بر معاملات موجود در وضعیت مالی گذشته و اخیر است. این اجازه را می دهد تا معاملات به شیوه ای جامع کشف و بررسی شود .فرسان

حسابداری در دولت همچنین تضمین می کند که صورتهای مالی به صورت دوره ای ارائه می شوند ، به ویژه مواردی که جزئیات مالی طبقه بندی شده دارند نه تنها برای پاسخگویی و تصمیم گیری بلکه مدیریت صحیح. این حسابداری همچنین تضمین می کند که سوابق مالی برای کنترل های داخلی و بودجه مناسب حفظ شده و الزامات مراحل حسابرسی را برآورده می کند و با نگهداری درست حساب های دولت ، دارایی ها ، درآمدها ، مخارج و بدهی های متعلق به دولت به طور مؤثر اداره می شوند .

حقایق اساسی درباره حسابداری دولت

با این موضوع ، منابع یک کشور از نزدیک کنترل می شوند ، در حالی که اطمینان حاصل می شود فعالیت های متنوعی برای بودجه واضح و روشن نحوه توزیع منابع به برنامه های مختلف ، در بودجه های مختلفی قرار می گیرد. تقریباً هر نهاد دولتی اعم از شهرداری ، فدرال ، ایالت ، تخصصی یا ایالتی از این حسابداری به طور گسترده استفاده می کند .

دولت ها نیازهای ویژه ای دارند که متفاوت از سایر نهادهای غیردولتی است . به عنوان مثال ، GASB (هیئت مدیره استانداردهای حسابداری) به شدت در ایجاد و به روزرسانی چنین استانداردهای حسابداری مربوط به دولت برای دولتهای محلی و ایالتی نقش دارد. تمام نهادهای دیگر که به دولت مربوط نمی شوند در معرض FASB (هیئت مدیره استانداردهای حسابداری مالی) ، یک دفترچه راهنمای حسابداری دولت هستند که استانداردهای حسابداری مورد نیاز خود را دنبال می کند .خدمات حقوقی

“حسابداری دولت” از صندوق با حساب های خود استفاده می کند که در ضبط بدهی های مالی و منابع از جمله عملیات فعالیت های مختلف ، از روشی جدا شده است که به آن امکان می دهد فعالیت های خاص را برای تکمیل اهداف هدفمند انجام دهد . در حالی که از نظر قانونی به عنوان یک نهاد مشخص متفاوت نیست ، صندوق ها به دولت کمک می کنند تا منابع مالی را برای کنترل دقیق منابع خود کنترل کند .

یافتن وجوه مختلف پس از تمرکز سنجش واگرا ، که به مدیریت معاملات ضروری به ضبط اشاره دارد ، دشوار نیست و مبنای حسابداری نشانگر زمان ثبت نام معاملات است .

حسابداری دولت

درمورد واحدهای حسابداری دولتی و غیردولتی مانند مشاغل کوچک و پیمانکاران ، کاملاً واضح است که پیمانکاران مشاغل کوچک ، ترسیمی از روشهای حسابداری خود را با خواسته ها و نیازهای دقیق دولت بسیار دشوار می دانند . مسائلی در این فرآیند بوجود می آیند ، از این که هرگز برای ممیزی ها تا درک واضح و مشخص نوع مشاغل تحت عنوان طبقه بندی شرکت های کوچک ، که در تعیین مالیات های پرداخت شده و نحوه پرداخت مالیات به دولت کمک می کند ، پیش می آید . خدمات حقوقی 

تاریخچه حسابداری دولت

از نظر تاریخی به عنوان یک عنصر اصلی در حرکت از قدرت مطلق ، (یعنی دولت یا پادشاه یا امپراتور) به قدرت نسبی (یعنی مدل مشترک دولت) مورد توجه قرار گرفته است. طبق الگوی مشترک دولت ، حسابداری دولت توسط پارلمان برای محدود کردن قدرت پادشاه به هزینه کردن پول عمومی ، جمع آوری مالیات برای تأمین مخارج و هدف از هزینه ها تعیین شده است . استفاده از حسابداری دولتی در طول تحول در سیستم های دموکراتیک مدرن بدون تغییر باقی ماند .

بنابراین حسابداری دولت مستلزم این است که مقدار ، ماهیت و هدف از هزینه های برنامه ریزی شده و مالیات های لازم برای تأمین اعتبار آن را بیان کند ، تقاضا و تصویب از قوه مقننه را انجام دهد و با هزینه ها مطابقت داشته باشد. اقتدار opri تصرف  از طرف قوه مقننه اعطا شده و چنین انطباقی را نشان می دهد . تحت حسابداری دولت ، قوه مقننه مجاز به هدایت و کنترل رفتار دولت است .

طبق قانون بسیاری از نهادهای دولتی باید بودجه متوازن را حفظ کنند به این ترتیب که درآمد باید برابر باشد و یا بیشتر از بودجه باشد . وضعیت دوم منجر به مازاد بودجه می شود. اگر کسری بودجه در یک نهاد دولتی با نیاز به بودجه متوازن اتفاق بیفتد ، باید با فرآیند قانونگذاری تسهیلات اضافی تصویب شود .

بحث و تحلیل مدیریت (MD&A) لازم است اطلاعات تکمیلی ارائه شده قبل از صورتهای مالی که تحت بازرسی محدود حسابرس قرار گرفته اند و یک بررسی کلی از فعالیتهای مالی دولت برای یک سال ارائه می دهد . این توصیف روایتگر از عملکرد مالی بسیار شبیه به بحث مدیریت مورد نیاز شرکت ها توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) است . MD & A یک تجزیه و تحلیل عینی و به راحتی قابل خواندن از فعالیت های مالی دولت بر اساس حقایق ، تصمیمات یا شرایط شناخته شده در حال حاضر ارائه می دهد .

این بحث نتایج سال جاری دولت را با سال گذشته مقایسه می کند و برای نشان دادن بحث می تواند شامل نمودارها ، نمودارها یا جداول باشد . بحث به طور کلی است به طوری که بیشترین اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهد . حداقل چهارده عنصر تجویز شده بخشی از بحث MD & A هستند . این عناصر رابطه بین صورتهای مالی و هرگونه تفاوت معنادار در اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی را توضیح میدهند .

اطلاعات تعهدی کامل ، هزینه کامل ارائه خدمات دولتی را نشان می دهد و جزئیات آن درمورد اینکه چه مقدار هزینه توسط مالیات دهندگان و کاربران خاص خدمات دولت تحمل می شود. گزارش های تعهدی کامل مانند گزارش های شرکت های سودجو است . سهام دولت به جای دارایی سهامداران به عنوان دارایی خالص نمایش داده می شود . نتایج تعهدی کامل فعالیت های اقتصادی دولت در دو گزارش در سطح کشور نمایش داده می شود –  بیانیه دارایی های خالص و – بیانیه فعالیت ها .

بیانیه دارایی های خالص ، اطلاعات مربوط به کل دولت را نشان می دهد ، کلیه منابع مالی و سرمایه را گزارش می دهد و به کاربر صورتهای مالی در ارزیابی پاسخگویی عملیاتی میان مدت و بلند مدت دولت کمک می کند . ستون های جداگانه برای تمایز بین داده های مالی برای فعالیت های دولت و فعالیت های نوع تجاری که شامل کل دولت اولیه است ، استفاده می شود . همانطور که از اصطلاح دارایی های خالص دلالت دارد ، فرم صورت دارایی منهای بدهی های کل که برابر است با کل دارایی های خالص ، یعنی سهام . دارایی ها و بدهی ها به ترتیب نقدینگی ارائه می شوند . دارایی های سرمایه خالص استهلاک انباشته شده و بدهی ، دارایی خالص محدود با محدودیت های اعمال شده توسط احزاب خارج از دولت ، و دارایی خالص نامحدود .

ترازنامه و صورت حساب درآمدها ، هزینه ها و تغییر در تراز صندوق برای هر سه گروه صندوق مورد نیاز است . از آنجا که صورتهای مالی صندوق با استفاده از مبنای تعهدی اصلاح شده تهیه می شود ، یک آشتی مورد نیاز تهیه می شود که تفاوت بین تغییر خالص مانده صندوق و تغییر دارایی های خالص در بیانیه فعالیت های دولت را توضیح می دهد . صندوق های اختصاصی نیز بیانیه ای از جریان پول را ارائه می دهند . برخلاف اظهارات جریان وجوه شرکت ، بیانیه جریان پول نقد دولت با استفاده از روش مستقیم تهیه شده و چهار دسته دارد : فعالیت ، تأمین مالی غیر سرمایه ، تأمین اعتبار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری .

اگرچه برخی از شباهت ها بین حسابداری دولت های ایالتی و محلی و حسابداری برای دولت فدرال وجود دارد ، اما زمینه های خاص برای هر کدام انتخاب شده اند. به عنوان مثال ، آژانس های فدرال سهمیه های سه ماهه ای را برای تهیه کالاها و خدمات اختصاص می دهند ، فرایندی که معمولاً توسط دولت های ایالتی و محلی نادیده گرفته می شود .