حسابداری مدیریت

مزایای حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت فرایند تعریف ، اندازه‌گیری ، تجمیع ، تجزیه و تحلیل، مهیاسازی ، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت برنامه‌ریزی ، ارزیابی و کنترل یک واحد تجاری و جهت اطمینان از استفاده مناسب و پاسخگویی به منابع شان می‌باشد. مدیریت حسابداری همچنین تهیه گزارشهای مالی را نیز برای گروه‌های غیرمدیریتی مانند ذینفعان، بستانکاران، سازمان‌های قانون‌گذار و مراجع مالیاتی را شامل می‌شود .خدمات مالی و حسابداری

فراگرفتن این موضوع بسیار مفید است  و به این تریتیب مزایا ی آن به شرح زیر می باشد :

 • برنامه ریزی
 • تصمیم سازی
 • شناسایی نشانه های اولیه مشکلات
 • مدیریت استراتژیک
 • توابع
 • سودآوری
 • پیش بینی در
 • ارزیابی سهام
  • تحلیل واریانس
 • تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه

حسابداری مدیریت

حسابدار مدیریت چگونه می باشد؟

بنا به نتایج انجام گرفته شده یک حسابدار. مدیریت ، تسلط حرفه ای خود را در فراهم کردن صورتهای مالی و سایر تصمیمات به روشی بکار میگیرد که “برای مدیریت در برنامه ریزی و کنترل عملیات مورد تعهدش یاری رسان باشد” .  ((مسئولان جهت انجام دو وظیفه مهم خود یعنی برنامه‌­ریزی و کنترل به خدمات حسابداران مدیریت نیاز ضروری دارند )) . فرسان

همه تلاش های مدیران به فرآیند تصمیم­‌گیری منتهی می‌­شود و این حسابداران/ مدیریت هستند که با “تهیه گزارش­‌های مختلف  زمینه لازم را جهت گرفتن تصمیمات درست و به موقع مدیران فراهم می‌­کنند” .

حسابداری مدیریت در کسب و کار پویا

دراین دوره در دنیای تجارت با حجم بالایی از اطلاعات و داده ها روبرو هستیم.  موفقیت سازمان ها در محیط کسب و کار دراین دوره بسیار متحول گشته است . چنانچه سیستم اطلاعات حسابداری در حوزه حسابداری مدیریت توانایی تهیه اطلاعات به موقع و سریع را برای مدیران کسب و کار نداشته باشد موفقیت سازمان ها در محیط رقابتی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت .

(( حسابداری  مدیریت میتواند مدیران را درگرفتن تصمیمات صحیح جهت پویایی محیط اشتغال یاری نماید)) از جمله مزایا و پیامدهای مثبت بودن حسابداران مدیریت برای حرفه حسابداری در عصر حاضر ، استقلال حرفه از دخالت های غیر تخصصی مدیران و افزایش جذابیت و چهره علمی این رشته تخصصی می باشد .

ویژگی های مدیریت حسابداری و نقش آن

رابطه موجود بین ویژگی های کیفی اطلاعات مدیریت حسابداری و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری موضوع این مقاله می باشد. با توجه به این که اطلاعات حسابداریمدیریت به عنوان ابزار مدیریت در تصمیم گیری تلقی می گردد و هدف از ایجاد و گسترش آن کمک به مدیریت می باشد، در عصر حاضر با تغییرات بوجود آمده در محیط کسب و کار کنونی، می توان با استفاده از مشارکت شرکت ها در سیستم مدیریت حسابداری ، به تصمیم گیری مدیران مالی در زنجیره­ی ارزش کمک رساند.

ویژگی های مهم عدم استفاده مدیریت از گزارشات حسابداری این است که این اطلاعات چگونگی لازم را ندارد . “اگر مدیریت به هر دلیلی از آن استفاده نکند ، آن اطلاعات هیچ گونه ارزشی برای سازمان نخواهد داشت .” نتایج پژوهش بیانگر آن است که وجود مالکان نهادی و اعضای مستقل در کمیته حسابرسی ، منجر به استفاده کارآمد از تکنیک های حسابداری می گردد .خدمات حقوقی

برپایه ی یافته های این تحقیق اگر اطلاعات حسابداری دارای کیفیت لازم باشد ، مدیر یت در تصمیم گیری های خود از آن استفاده می نماید . البته همه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به یک اندازه بر استفاده از اطلاعات مدیریت حسابداری مؤثر واقع نمی شوند .

حسابداری و بخش مدیریت و ضرورت استفاده از آن

مدیریت حسابداری منبع اصلی ارائه اطلاعات به‌ شمار می‌آید  . مدیریت حسابداری در جهت مقاصد داخلی سازمان‌ها و واحدهای انتفاعی خدمت می‌کند و بر خلاف حسابداری مالی که از طریق اصول و ضوابطی مشخص و از پیش تعیین شده با محدودیت مواجه است، از یک رشته قواعد ثابت و غیر قابل تغییر تشکیل نشده است.

معمولاًمدیریت حسابداری

محرمانه بوده و توسط مدیران استفاده می‌شود . با ارجاع به احتیاجات مدیران محاسبه می‌شود و اغلب توسط سامانه‌های اطلاعات مدیریت استفاده می‌شود.

نتیجه گیری

اصلی‌ترین کار، ارائه دادن گزارشات اطلاعاتی در مورد مواردی مانند قیمت تمام شده‌ی محصولات، بهای فروش خدمات و محصولات است . مدیر یت حسابداری شامل تمام زمینه های حسابداری با هدف اطلاع رسانی به معیارهای  مدیر یت کسب  و کار می باشد.این موضوع امروزه یک شاخه‌ی مستقل است که حدوداً در اوایل قرن معاصر شکل گرفته است و همچنین  حسابداری مدیریت اطلاعات مالی را در فواصل منظم ارائه می دهد.