حسابداری درایران

تاریخچه حسابداری درایران

تاریخ « حسابداری درایران »مطلبی است که جایگاه آن در ادبیات این علم بسیار اندک بوده و نسبت به آن کم‌توجهی و یا بی‌توجهی شده است . ” این مطلب حتی در عصر حاضر و به‌خصوص در دهه‌های اخیر که پیشرفت‌های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به قابل مشاهده است .” به طوری که تاکنون نوشته‌ای در خصوص جزئیات زمینه‌های پیدایش افکار متنوع این دیدگاه ‌ها در دسترس نیست. خدمات مالی و حسابداری

در این مبحث بخشی از تاریخ حسابداری در ایران که با فرهنگ بشری گره خورده ؛  در مرز و بوم ایران باستان به خصوص در عصر هخامنشیان که به دلیل گسترش جغرافیایی جهت  اجرای زمینه های اقتصادی از سامانه اطلاعاتی مالی  و تهیه گزارشات مثل سیستم انبارداری ، حقوق و دستمزد ، پولی استفاده می‌شد ، مورد بررسی قرار گرفته می‌شود.

بایگانی اسناد مالی در حسابداری درایران در گذشته

در آن دوران لوح هایی خزانه به وسیه کاوشگران امریکایی کشف شد که درسال 1948 منتشر شد.در برخی از این لوح ها رد انگشت نیز به جای مانده است . درگذشته حسابداری در ایران بایگانی اسناد مالی اول برای رئیس کل انبار بود که از این لوح ها محافظت می کرد .پس از آن مقام دوم همیشه یک آتش ریز است . این مقام رسمی روحانی محل است . که باید هم امور اداری را کنترل می کرد و هم با مهر خود مسئولیت صحت صدور سند را به عهد می گرفت .فرسان

مقام سوم نگهبان انبار بود 0 درکل حساب رسمی در مجموع به وسیله این مقام ها بود . در کنار این سه مقام حساب رس ویژه وجود داشت که مسئولیت همه حساب های یک حوزه را بعهده داشت . آنها در محدوده خود به همه جا سرکشی میکردند و کنترل همه چیز را بعهده داشتند . و درآخر نوبت رسیدگی به همه ترازنامه ها سالانه بود .که با کمک همدیگر این کار انجام می شد.شرکت حسابداری

(( همان طور که اشاره شد حسابداری در ایران “accounting in iran”پدیده نوعی در صحنه تجارت نیست و اولین ثبت ‌ها به سال‌ها پیش مربوط می شود. همچنین حسابداری مخلوق طبقه یا ملت خاصی نیست ، )) در کل حسابداری یک محصول جهانی است و در نهایت پیدایش و رشد حسابداری دستخوش تغییرات فناوری قرار گرفته است.

جایگاه حسابداری درایران را درمقایسه با دیگر علوم چگونه می‌دانید ؟

حسابداری در ایران در بالاترین درجات است0 و جایگاه آن در اجتماع به طور پیشرفته در بالاترین تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور شده است و استفاده منحصر به فرد حسابداران از سایر علوم موجب پیشرفت حسابدرای در سایر زمینه های علوم و تهیه و جابجایی اطلاعات شده است.

و همین طور باعث شده  که ” قابلیت های حسابداری بیشتر شود و آموزش حسابداری و افزایش مراکز حسابداری منجر شده که حسابدران خیلی زیاد بر مدیران شرکتها نفوذ پیدا کنند ”  و در کل حسابداری درایران جایگاه وسیعی پیدا کرده است.

صنعت حسابداری در ایران و جهان چگونه خواهد بود؟

صنعت حسابداری درایران دو مرحله دارد بعدو قبل تشکیل جامعه حسابداری می باشد بعداز تشکیل جامعه حسابداران این صنعت حسابداری از پشتیبانی قانون برخوردار شد که باعث شد افراد  زیادی شاغل شوند .

که صنعت “حسابداری درایران” به درجات بالا رسید که از درک صحیح و پاسخ مناسب برخوردار در سیستم اطلاعات برخوردار گردید. و از دیگر نکاتی که در این صنعت باید رعایت کرد صداقت و ب طرفی درآن است و تمام افراد حسابرسی باید از این نکته بهرمند باشند .

آینده شغلی حسابداری در ایران

دراین دوره بسیاری از حرفه ها و شغل ها در شرکت ها با مشکلاتی مواجه شده اند . از مهمترین آنها افت اقتصادی در امور مالی می باشد . که دراین صورت بیشتر شغل ها به علم حسابداری نیاز دارند. در قدیم بیشتر مشاغل مالی بردوش مدیران بود و به ندرت به مشکل می خوردند و چون مسائل مالی خیلی پیشرفته تر شده است .فعالیت در این عرصه نیاز به مهارت هایی دارد .خدمات حقوقی

“برای جمع کردن این مشکلات و بررسی آنها باید شخصی باشد که به امور حسابرسی آشنایی کافی را داشته باشد . و بدین صورت تمام دانش آموختگان این رشته آمادگی لازم و حضور در بازار کار را دارند.” فرصتهای حرفه ای یک حسابدار درایران بسیارگسترده می باشد . و همین طور تعداد بیکاران این حرفه در حسابداری در ایران نسبت به سایر مشاغل کمتر می باشد.

حسابداری درایران