حسابداری تولیدی

سیستم حسابداری تولیدی

حسابداری تولیدی به عنوان یکی از پرکاربردترین حسابداری از انوع حسابداری است و به علت اهمیتی که حسابداری تولید و نوع سیستم حسابداری یک شرکت تولیدی برای مجموعه‌ها دارد، بیشتر عملیاتی که در یک شرکت تولیدی قابل بحث می باشد حول میزان هزینه تولید کالاهای شرکت، برنامه ریزی تولید و تمامی مراحل از ورود مواد اولیه در چرخه تولید، تا ساخت کالا مورد بررسی قرار داده می شود. این عملیات باید در هر دوره مالی بتواند برآورد دقیقی از سیستم تولید را به شما ارائه دهد.شرکت حسابداری

“همانطور که قبلا اشاره شد حسابداری عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسایی، ثبت، طبقه بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی، اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می دهد و دراین مقاله به اطلاعاتی در مورد این نوع حسابداری می پردازیم.”خدمات مالی و حسابداری

دارایی های شرکت تولیدی در حسابداری

دراین بخش اولین مبحث اصلی که می توان در مورد حسابداری تولیدی در آن وارد شد دارایی های شرکت تولیدی است؛ هر آنچه که شرکت دارد چه از سرمایه گذار و چه از طلبکار. در حالت کلی به کلیه حقوق مالی که در اختیار شرکت قرار دارد دارایی های شرکت گفته می‌شود.فرسان

ودر مورد شرکت های تولیدی، کمبود نقدینگی از یک طرف در ادامه‌ی تولید و فعالیت موسسه اخلال ایجاد می‌کند و از طرفی انباشته شدن و عدم استفاده مناسب و به موقع از وجوه نقد موجبات زیان را فراهم می نماید؛ بنابراین در حسابداری تولیدی یک حسابدار کاردان بایستی با مدیریت وجوه نقد در جهت نگهداری و استفاده مناسب از امکانات نقدینگی به طرح ریزی وجوه نقد، تهیه و ارائه گزارش ها بپردازد تا از رکود و بلا استفاده ماندن وجوه نقد جلوگیری شود.

بدینگونه از طرفی از دسترسی به موقع به وجوه نقد اطمینان حاصل شود واز سرقت و اختلاس وجوه نقد جلوگیری بعمل آید. برای این منظور باید مسئولیت دریافت و پرداخت پول، از عمل ثبت و نگهداری مدارک مجزا شود. تمام پرداخت ها با تایید امضای مسئولان مربوط و مبتنی بر اسناد مثبته و حدالامکان به وسیله صدور چک انجام شود.

“یکی از مهم ترین دارائی های شرکت‌های تولیدی موجودی مواد و کالا است. در حسابداری تولیدی به همان اندازه که تعادل در موجودی نقد شرکت مهم است، تعادل در میزان موجودی مواد و کالا نیز حیاتی است؛ موجودی بیشتر از نیاز باعث انباشت سرمایه و راکد ماندن آن می‌گردد ضمن آن‌که بی کیفیتی و ضرر و زیان قابل توجه در پی دارد.”

وموجودی کمتر از نیاز نیز باعث وقفه در عملیات تولید و فروش و عدم تامین نیاز مشتری و از دست دادن سهم بازار خواهد شد. حداقل موجودی مواد، مقداری از مواد اولیه موجود در انبار است که لازم است حداقل به آن میزان در انبار موجودی داشته باشیم تا خط تولید دچار وقفه نشود وقبل از آن که به حداقل میزان برسد سریعا اقدام به خرید نماییم.

ودرنتیجه حداکثر موجودی مواد هم مقداری از مواد اولیه است که لازم نیست بیشتر از آن در انبار نگهداری شود چون نیاز تولید را جوابگو بوده و نگهداری مازاد آن باعث خواب سرمایه و حتی بی کیفیتی مواد می‌گردد. حد تجدید سفارش در واقع میزان یا مقدار موادی است بین حداقل و حداکثر موجودی که در زمان کاهش موجودی انبار به آن مقدار، باید به خرید مواد اقدام نمود تا مطمئن باشیم قبل از این‌که موجودی مواد به میزان حداقل برسد، مواد به انبار خواهد رسید.خدمات حقوقی

وظایف حسابداری تولیدی

دراین مقاله و در مقالات قبل وظایف حسابدار به تشریح بیان کردیم که یک حسابدار ممکن است چه وظایفی داشته باشدکه برای حسابدار تولیدی مواردی چون؛ ارزیابی موجودی کالاها، محاسبه هزینه‌های انجام‌شده در مورد کالای فروخته‌شده، هزینه خرید مواد اولیه، هزینه فرآیند ساخت کالا را می‌توان در حیطه وظایف این نوع حسابداری تعریف نمود. از این‌ رو حسابداری می‌تواند، در کاهش هزینه‌ها، کنترل موجودی و تصمیم در نحوه قیمت‌گذاری نقش ایفا کند.

حسابداری تولیدی

اهمیت حسابداری تولیدی

ودرآخر به اهمیت این نوع حسابداری می پردازیم که به منظور دستیابی به موفقیت در دنیای تجارت لازم است که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات مختلف از پیش بینی های مالی یک حسابدار تولیدی بهره مند شوند. در واقع در این حسابداری با تهیه ی گزارش های مالی روند تولید مورد بررسی قرار گرفته و شما می توانید هزینه های جانبی را از تولید کم کرده و به سود بیشتری دست پیدا کنید. همچنین فرد می تواند به بخش های تولیدی نظارت داشته و میزان تولید را کنترل کند و بودجه ی در دسترس را با کارایی بیشتری مدیریت نماید.