نرخ مالیات بر عایدی املاک

نرخ مالیات بر عایدی املاک

نرخ مالیات بر عایدی املاک تعیین شد

نرخ مالیات بر عایدی املاک تعیین شد :

وزارت اقتصاد در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر عایدی املاک را تعیین کرد.

خدمات مالی و حسابداری ، شرکت حسابداری

طبق جزئیات پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وضعیت مالیات بر عایدی املاک تعیین شد.

در این لایحه آمده است متن ذیل به عنوان ماده ۴ درج می‌گردد:

عایدی عبارتست از مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن.

متن ذیل به عنوان ماده ۵ درج می‌گردد:

نرخ‌های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر است:

– یک سال و کمتر ۲۵ درصد فرسان

– بیش از یک سال تا ۶ سال به ازای هر سال معادل ۲.۵ واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد.

-۷ سال و بیشتر ۱۰ درصد.

همچنین هر نوع نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل واقع در ایران در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق به استثنای موارد ذیل مشمول مالیات بر عایدی املاک و حق واگذاری محل است:

3.متن زیر بعنوان ماده 3 درج میگردد

هر نوع نقل و انتقال و حق واگذاری محل واقع در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین با صاحبان حق به استثنای موارد ذیل مشمول مالیات بر عایدی املاک و حق واگذاری محل می باشد.

الف)نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل که قبل از تصویب این قانون تملیک شده باشد.خدمات حقوقی

….


منبع خبر