بخشنامه ۲۳۰/۵۵۳۳۳ مورخ ۹۸/۱۰/۲۹

بخشنامه ۲۳۰/۵۵۳۳۳

بخشنامه ۲۳۰/۵۵۳۳۳ مورخ ۹۸/۱۰/۲۹(چگونگی اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای جدید با توجه به حذف روش علی الراس)

بخشنامه (بخشنامه ۲۳۰/۵۵۳۳۳) سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای جدید با توجه به حذف روش علی الراس ابلاغ شد.خدمات مالی و حسابداری ، شرکت حسابداری

 

 

 

230/55333, اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای جدید, بخشنامه 230/55333, پایان عمر تشخیص مالیات علی‌الراس, تشخیص مالیات علی‌الراس, حذف روش علی الراس, حذف علی الراس, حذف علی الراس, حذف مالیات علی الراس, حذف مالیات علی‌ الراس, حذف مالیات علی‌الراس, شماره 230/55333, ماده ۹۷ قانون مالیاتهای جدید, مالیات علی الراس, مالیات ستانی, مالیات علی الراس, مالیات علی‌الراس, مالیات علی‌الراس حذف می شود .فرسان