شرکت‌های کوچک ریسک صنعت بیمه را بالا برده‌اند

شرکت‌های کوچک ریسک صنعت بیمه را بالا برده‌اند

شرکت‌های کوچک ریسک صنعت بیمه را بالا برده‌اند،  پیشکسوتان جایگاه‌های مدیریتی را به نسل جدید واگذار کنند!

شرکت‌های کوچک ریسک صنعت بیمه را بالا برده‌اند:

مدیرعامل شرکت بیمه دانا بیان کرد: در یک بازار انحصاری که ۵۰ درصد سهم بازار در اختیار یک تولیدکننده است، شرکت‌های کوچک نمی‌توانند به درستی با آن رقابت کنند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، ابراهیم کاردگر در گفت و گو با چابک‌آنلاین افزود: بازار بیمه باید رهبر قیمت داشته باشد تا سهم و قیمت را تعیین کرده و به شرکت‌های جدید سهم کوچکی بدهد تا کم کم سهم تولید کننده بزرگ کوچک شده و یک بازار رقابتی شکل بگیرد.خدمات حقوقی
وی، با بیان اینکه آزاد سازی نرخ در صنعت بیمه به سرعت انجام شده ، زیرا بازار بیمه یک بازار انحصاری بوده ،گفت: در یک بازار انحصاری که 50 درصد سهم بازار در اختیار یک تولید کننده است، شرکت های کوچک نمی توانند به درستی با آن رقابت کنند و شرکت های بیمه ای کوچک ریسک صنعت بیمه را بالا برده اند.

کاردگر تصریح کرد: شرکت های بیمه جدید تاسیس شدند و درهیچ سند بالادستی به آنها تاکید نشد که باید با رهبر بازار حرکت کنند و یک شرکت کوچک مگر می تواند با شرکت های بزرگ رقابت کندبنابراین قیمت را پایین می آورد و نرخ شکنی می کنند ودر نهایت جنگ قیمت شروع می شود.

مدیرعامل شرکت بیمه دانا گفت:درصنعت بیمه،قیمت، ریسک را جابه جا می کند و در حال حاضر ریسک جابه جا شده ولی به غلط و در شرکتی که نه دارای توان فنی است و نه توان سرمایه انسانی برای ارائه خدمات دارد و یک عدم تعادل در اقتصاد بیمه از دو منظر ایجاد می شود.(شرکت‌های کوچک ریسک صنعت بیمه را بالا برده‌اند) فرسان

کاردگر درخصوص  طرح مهردانا اینگونه توضیح داد: “این طرح ایده ای بود که هدف اصلی آن ایجاد ارتباط بین دو نهاد مالی در کشوربوده تا سینرژی اقتصادی ایجاد شود..”

مدیرعامل شرکت بیمه دانا گفت: طبق قانون شخص ثالث یک شخص می تواند برای خرید بیمه نامه  شخص ثالث اجباری 50 درصد نقد و بقیه را طی 6 قسط پرداخت کند و سازمان ها و نهاد های حقوقی  25 درصد نقد و بقیه را طی 6قسط تسویه کنند.

خدمات مالی و حسابداری ، شرکت حسابداری

کاردگر اظهار کرد: شرکت های بیمه ای دیگر بدون پیش دریافت و طی8 قسط و ده قسط این بیمه نامه را می فروشند اما شرکت بیمه دانا این ایده را پیاده کرد که با بانک قرض الحسنه مهر ایران به توافق برسد و برای سهامداران خود، که  45 میلیون نفر از سهامداران سهام عدالت هستند این کار را انجام دهد.

وی ضمن بیان اینکه حرمت پیشکسوتان همیشه باید حفظ شود اظهارکرد: پیشکسوتان باید نیروسازی و مدیر سازی کنند و کم کم جایگاه های مدیریتی را به نسل جدید واگذار کنند، نسلی که خود تربیت کرده اند.

مدیرعامل شرکت بیمه دانا درخصوص تاثیر خود در انتخاب دبیرکل سندیکای بیمه گران گفت: “من هم مانند تمام اعضای شورای عمومی یک رای داشتم و به عنوان ناظر سیدمحمد کریمی در روز انتخابات هم بودم و طبیعی است زمانیکه شما به کسی رای می دهید برای رای آوردن او تلاش هم می کنید.”( شرکت‌های کوچک ریسک صنعت بیمه را بالا برده‌اند)

منبع خبر