محدود کردن لغو گواهی مالیاتی به وام های بانکی وجاهت قانونی ندارد

لغو گواهي مالياتي به وام هاي بانكی

لغو گواهی مالیاتی به وام های بانکی

“لغو گواهی مالیاتی به وام های بانکی : غلامحسین شافعی درخصوص بخشنامه ضوابط اجرایی تبصره(۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشت وخواستار بررسی وبازنگری بخشنامه مذکورشد.” خدمات حقوقی

“متن تبصره یک ماده ۱۸۶قانون مالیات های مستقیم بدین شرح است:”

“اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی وهمچنین صاحبان مشاغل ازطرف بانکها و سایرموسسات اعتباری منوط به اخذگواهیهای زیرخواهدبود:”

“۱. گواهی پرداخت یاترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده .” خدمات مالی و حسابداری

“۲. گواهی اداره امورمالیاتی مربوط مبنی بروصول نسخه‌ای ازصورت‌های مالی ارائه شده به بانکهاو سایرموسسات اعتباری . ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امورمالیاتی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین وابلاغ خواهدشد.” شرکت حسابداری فرسان

 لغو گواهی مالیاتی به وام های بانکی

طراحی سایت

خدمات حسابداری در میرداماد