وجود “گزارشات صحیح” و قابل اتکا در درون سازمان امری پایه ای و اساسی در تصمیم گیری سریع تر و بهتر مدیران در جهت پیش برد اهداف سازمان می باشد گزارشات مدیریت پایه بیشتر تصمیمات مدیران شرکتهاست می توان گفت مدیری که گزارش ندارد در واقع نمی داند که شرکت را به کجا هدایت کند . گزارشات مدیریت آمار و اطلاعاتی را از درون سازمان در بازه های زمانی مختلف ارائه کرده که مدیران با عنایت به داشتن این گزارشات و بررسی شراسط مختلف می توانند تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.خدمات مالی و حسابداری

گزارشات مدیریتی/گزارشات مدیریت

ازبرترین های مهم نرم افزار حسابداری در هر بنگاه اقتصادی تولید گزارشات جهت تصمیم گیری مدیریتی می باشد. گزارشات تراز، آمار فروش، گزارشات مقایسه سالانه هزینه ها و در آمد ها از جمله گزارشاتی می باشند که جهت تصمیم گیری های مدیریتی قابل استفاده می باشند. اما وجود برخی پارامتر ها در گزارشات باعث می شود ارائه گزارش در جلسات تصمیم گیری وگزارشات مدیریتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.شرکت حسابداری

“گزارش های مدیریتی اگربه درستی تنظیم گردندمیتوانند به تصمیمگیری بهتر وسریع‌تر مدیران کسب و کار کمک نموده و آن‌ها را به سمت پیش‌ برد اهداف هدایت کند. استفاده از آمار مقایسه‌ ای در تهیه گزارشات مدیریتی دارای اهمیت می‌ باشد. یکی از مهم‌ ترین بخش‌ها در برنامه ریزی هر سازمان، عمل گزارش‌ دهی است چون به تصمیم‌ گیری سریع و سودمند تر کمک می‌کند.”فرسان

“عمده‌ترین مسئله‌ ای که در نظام برنامه ریزی سازمان‌ ها رخ می‌ دهد کیفیت نداشتن گزارش‌ های مدیریتی و یا ناقص بودن آن‌ ها، جمع‌ آوری اطلاعات بصورت موازی و جدول‌ های بسیار است.”

بخاطر تامین “گزارشات مدیریتی” مناسب بهتر است نسبت به امور و روابط سازمانی درک درستی داشت تا بتوان تصمیم‌های بهتری داشت. می‌توان گزارش را زمینه ساز بررسی مقدار موفقیت در پیش‌برد طرح‌ها و اهداف سازمان و وسیله ‌ای دانست که ما را از نقاط ضعف و قوت آگاه نموده و امکان توبیخ یا تشویق کارکنان را فراهم می‌سازد.

تعریف گزارش : اینطور میتوان گزارش را تعریف ک که از تهیه و ارائه اطلاعات سازمان یافته درباره‌ی اقدامات و رویدادهای انجام شده درحال انجام، که بر مبنای آن، گیرنده‌ی گزارش می‌تواند تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کند. گزارش‌ها در ساده‌ترین شکل خود، نوشتاری هستند، هر چند گزارش‌های گفتاری یا صورت‌های مختلفی همچون فیلم، عکس، اسلاید، لوح فشرده و … نیز تهیه می‌شوند.

“همانگونه که میدانید ازکارهای مهم کارمندان هر واحد سازمانی دادن گزارش به مدیریت است زیرامدیریت نه تنها از گزارش برای ارزیابی طرح مورد نظر استفاده می کند بلکه آن را وسیله مناسبی جهت ارزیابی اثرات فعالیت واحد گزارش دهنده قرار خواهد داد. آخرین فعالیت سیستم گزارشگری و دفتر کل، تهیه و به نمایش گذاشتن گزارش های مختلف مدیریتی است .” اخذ فوری گواهینامه ایزو

استفاده از آمار مقایسه ای در گزارشات مدیریت

مستحضر هستیم که “مقایسه در گزارشات” و تصمیم گیری ها همیشه مهم است. شاید گفتن اینکه فروش ما در این ماه چند میلیون بوده خیلی توجه مدیران را جلب نکند اما اگر بگوییم که نسبت به ماه گذشته یا نسبت به همین ماه در سال گذشته این میزان افزایش یا کاهش داشته ایم قطعا مورد توجه قرار می گیرد. توجه داشته باشید همیشه مقایسه معیار ها را واقعی تر می کند.

  • Top of Form
  • Bottom of Form

غالب تصمیمهای مدیران ومسئولان سازمان‌ هاو مؤسسات بر”مبنای گزارش‌” هایی است که از قسمت‌ های مختلف دریافت می‌ دارند و نحوه‌ی تهیه و “ارائه‌ ی گزارش‌ ها“، در قضاوت‌ ها، عملیات، سرمایه گذاری‌ ها، هزینه‌ ها، استخدام‌ ها، روش‌ ها، تشویق‌ ها، توبیخ‌ ها و به طور کلی در سرنوشت حال و آینده‌ ی آن سازمان‌ ها و مؤسسات تأثیرگذار می‌ باشد، از این رو در تهیه و تنظیم هر نوع گزارش از مرحله‌ی تصور و اندیشه، تا تدوین و بیان و انتقال مفاهیم به خواننده باید نهایت دقت وتوجه رامبذول داشت.

وظایف مدیر مالی

جمع کردن وتدوین”گزارشات مالی” شرکت بانظارت پیوسته برفعالیت‌ های “امور مالی و محاسباتی” و همچنین حفظ و کنترل حساب‌ ها براساس این آیین نامه و مقررات مربوط به تحریر دفاتر و ضوابطی که به آن مرتبط است و اطمینان ازدرستی آن‌ ها و تنظیم گزارشات مدیریتی ایجاد نظم و هماهنگی دراعمال قوانین عملیات مالی شرکت ونگهداری از اسناد و دفاتر مالی.

گزارشات مدیریت

گزارش گردش نقدینگی

بدینگونه “گزارش‌ های نقدینگی”، انتقال نقدینگی به درون و بیرون کسب و کار را نشان می‌دهند. این که باید پول ورودی به شرکت شما بیشتر از پول خروجی باشد و این مسئله که گردش نقدینگی مثبت برابر با سود است را همه می‌دانند.

شمابرای حرکت خودبه بنزین نیازداریدو اگربنزین به اتمام برسد ماشین از حرکت می‌ ایستد.ازین رو درصورت اتمام “نقدینگی”، “کسب و کار” شما متوقف می‌ شود. شما برای پرداخت صورتحساب‌ ها و اقساط و همچنین حقوق کارمندان خود به پول نقد احتیاج دارید و بدون انجام این اعمال، نابودی شرکت حتمی خواهدبود.خدمات حقوقی

تهدیدات و کنترل های مرحله تهیه گزارش مدیریتی

اینگونه می باشد که گزارشات مدیریتی تهیه شده مبنایی را برای تجزیه و تحلیل ها و تصمیم گیری برای برنامه ریزی های آتی فراهم می کند بنابراین انجام هرگونه بی دقتی در انجام این وظیفه می تواند موجب تهیه ضعیف گزارش های عملکردی شود. دقت در تهیه بودجه ها و استانداردهای بودجه ای برای ارزیابی مناسب عملکرد ضروری است.گزارشات مدیریت