صدور انواع بیمه نامه

خریدهرنوع ازرشته های بیمه ای باتوجه به خطرات،ریسکهای موجود،تعهدات مالی وسایرشرایط از دیدگاه”بیمه گر وبیمه گذار”بسیارمهم میباشد.دیدگاه بیمه گذار این است که اولا بیمه نامه ای ارزان راخریداری نماید ودوما با خرید این بیمه نامه ارزان بتواندنهایت خسارت و بلکه بیشتر را نیز دریافت کند. دیدگاه بیمه گر نیز این است بیمه نامه به نحو صحیح و قانونی با رعایت تمامی شرایط کامل صادرگردد.با توجه به دیدگاه طرفین صدوربیمه نامه اهمیت بسیارزیادی پیدامیکند.

“در بیمه بحث سر این است که هنگام ورود خسارت ، خسارت زیان دیده به نحو مطلوب جبران گردد در واقع بیمه نامه عقدی است لازم بین بیمه گر و بیمه گذار پس صدور بیمه نامه با توجه به دیدگاه و شرایط طرفین امری است که نیاز به تخصص دارد.”

“بیمه شخص ثالث چیست : هرگونه خسارت مالی وجانی واردشده به اشخاص ثالث درحوادث رانندگی به عهده بیمه شخص ثالث است.بر اساس این قانون،خریدبیمه شخص ثالث برای تمام خودروها اجباری است ونداشتن بیمه ی ثالث عواقب بسیارجبران ناپذیری برای دارندگان وسایل نقلیه به همراه خواهدداشت.”خدمات مالی و حسابداری

مختصر توضیحی در مورد شخص اول،دوم و سوم در این نوع قرارداد بیمه

“شخص اول : صاحب بیمه نامه و مالک خودرو است که به آن شخص بیمه گذار گفته میشود.” شرکت حسابداری

“شخص دوم : یا ثانی شرکت یا نماینده ارائه دهنده بیمه شخص ثالث است که بیمه گر نامیده میشود.”

“شخص سوم : یا ثالث تمام کسانی هستند که در حوادث مرتبط با خودرو ، زیان جانی یا مالی دیده باشند.”

“جهت اطلاعات بیشتر در مورد انواع بیمه ها میتوانید با پشتیبانهای ما تماس حاصل فرمایید.”فرسان

بیمه مسئولیت :”قسمتی از سیستم بیمه های عمومی است که به طور مستقیم درتنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیت ها، تاثیرگذار میباشد.” صدور بیمه نامه

لزوم خرید بیمه مسئولیت

هرفردبه فراخوان نقش اجتماعی خودو فعالیت هایی که انجام میدهدممکن است به سایرافراد”صدمه جانی یامالی” واردکند،همانطور که میدانید فرد دربرابر این آسیب مسئول است و بایدخسارت وارد شده را جبران نماید.گاهی ممکن است زیان های وارد شده با افراد ثالث بسیار سنگین و پرهزینه و حتی گاهی جبران ناپذیرباشد. ما میتوانیم با خرید بیمه مسئولیت جبران این خسارتها را به شرکت بیمه منتقل کنیم.به صورت کلی با اینکه بیمه مسئولیت، جبران کننده خطرات و زیانهای رخ داده برای اشخاص ثالث است،اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت ازسوی بیمه گر(شرکت بیمه فرسان)در زمان فعالیت خود، آرامش و اطمینان خاطربیشتری خواهد داشت.

“باتوجه به این که نقش ومسئولیت مادرجامعه بسیارمتنوع است،میتوان بیمه مسئولیت رابه شاخه های متنوعی تقسیم کرد،اما با توجه به میزان استقبال واستفاده مردم مردم ازتعداد نسبتا محدودی از بیمه های مسئولیت و عدم آشنایی با شاخه های دیگر آن، شرکت های بیمه هم بطور معمول تعداد کمی از این پوشش هارا به مردم میفروشند.”

“بیمه بدنه : افزایش تعداد خودروها و سفرهای درون شهری و برون شهری موجب ازدیاد حوادث رانندگی و وارد آمدن خسارت سنگین جانی و مالی به داندگان، سرنشینان و اشخاص ثالث گردیده و مشکلات جدی رابرای استفاده کنندگان از خودرو و زیان دیدگان ازحوادث رانندگی و اعضای خانواده های آنان به وجود آورده و در بسیاری از موارد فعالیت های اقتصادی خانواده ها رامختل کرده است در اینجا است که میتوان برای جبران خسارت های مالی از بیمه نامه بدنه خودرو جهت پشتیبانی مالی استفاده نمود.” اخذ فوری گواهینامه ایزو

“خطرهای اصلی تحت پوشش” صدور بیمه نامه

“سرقت در جای لوازم از قبیل رادیو پخش، رینگ، لاستیک، آینه ها و سایر لوازم خودرو”

“شکست شیشه به تنهایی به عللی غیر از خطرهای اصلی”

“غرامت عدم استفده از خودرو در ایام تعمیرات”

“آتش سوزی، صاعقه و انفجار”

“حادثه شامل تصادف، برخورد با جسم ثابت یا متحرک، برخورد شیء دیگر با اتومبیل مورد بیمه، واژگونی و سقوط مورد بیمه بر اثر حوادث رانندگی”

“خطر های اضافی (فرعی) تحت پوشش”

“حوادث ناشی از مواد شیمیایی نظیر اسید و رنگ”

“حوادث طبیعی شامل سیل، زلزله، آتشفشان”

“فروش از طریق نماینده ی بیمه”نماینده بیمه نیز نقش واسطه درفروش بیمه را دارد. تفاوت نماینده بیمه با کارگزار در این است که نماینده تنها برای یک شرکت بیمه نقش واسطه را دارد و نمی‌تواند همزمان برای چندین شرکت بیمه، فروش بیمه داشته باشد. نمایندگان بیمه با اخذ مجوزهای رسمی ازمراجع مربوطه بیمه طرف قرارداد، به طور ویژه و تنها برای همان شرکت بیمه و تحت قوانین آن اقدام به فروش بیمه‌های مختلف می‌کنندکارمزد خود را نیز از بیمه‌گر طرف قرارداددریافت می‌کنند.نمایندگان بیمه وظیفه دارند تا اطلاعات و خدمات مربوط به انواع بیمه‌هایی که ارائه میکنند را به صورت کامل و شفاف در اختیار بیمه‌گزار قرار دهندو مشاوره‌های لازم را به بیمه‌گزار ارائه کنند.

صدور بیمه نامه

صدور بیمه نامه

بررسی شرکت‌های بیمه فعال در کشور

دردهه هشتاد تأسیس “شرکت های بیمه” رشد چشمگیری یافت وتاالان نزدیک به 30 شرکت بیمه مانندشرکت فرسان درایران مشغول فعالیت هستند که هر کدام با توجه به شرایط خود سیاست‌گذاریهای خاص خود را دارند و اهداف مخصوص به خود را در صنعت بیمه کشور دنبال می‌کنند. تمامی این شرکتهابا کسب مجوز از بیمه مرکزی تحت نظارت این سازمان فعالیت بیمه‌ای دارند.

بیمه پارسیان

“شرکت بیمه پارسیان که سهام‌ گذاران عمده ی آن رابانک پارسیان و مجموعه‌های مرتبط تشکیل داده‌اند” در سال ۸۲ ثبت شد و در شاخه های مختلف بیمه ‌ای مشغول به سرویس ‌دهی است. شبکه فروش بیمه پارسیان از شعب بیمه پارسیان، نمایندگان بیمه پارسیان، کارگزاران بیمه و اگریگیتورهای بیمه تشکیل شده است . بیش از ۶۰ شعبه بیمه پارسیان در سطح کشور وجود دارد و آمار نمایندگان آن به بیش از ۴۰۰۰ می‌رسد. شرکت فرسان آماده خدمت رسانی در تمام مسائل بیمه ای به شما عزیزان میباشد.