“مشاوره بیمه:بیمه آشناترین واژه‌ ای است که به یک مسئله عام وفراگیر تبدیل شده. یکی ازجالب ترین مشاغلی که در اینجا بررسی خواهیم کرد مشاوره بیمه است.مشاوران بیمه در جهت اطلاع رسانی درخصوص انواع بیمه ها به افراد و شرکت‌ ها مشاوره میدهند.”شرکت حسابداری

“مشاغل زیادی بااشتراکات متفاوت دراین رشته وجودداردمانند کارگزار بیمه و یا کارشناس بیمه”. مشاوربیمه بیش از آن که به کارشناس بیمه شباهت داشته باشد به کارگزاری بیمه شبیه است.اماکارگزار بیمه عنوانی به مراتب کلیتر است.تفاوت کارشناس بیمه با مشاوره بیمه در دو موضوع خلاصه می‌شود اول آن که کارشناس بیمه ممکن است به صورت رسمی به استخدام ارگان‌های دولتی مانند دادگستری درآید در حالی که مشاور بیمه یک شغل آزاد ومستقل محسوب میشود.

“مشاوره حقوقی: حرفه مشاوران حقوقی به دلیل افزایش زندگی های مدرن و تعاملات بیشتر اداری، تجاری و .. افراد و شرکت ها با یکدیگر بسیار مهم است.” بنابراین حضور افرادی که ازدانش کافی در زمینه مسائل و الزامات حقوقی برخوردار باشند، یکی از عوامل مهم بوده و گاهی اوقات برای ادامه حیات سازمان ضروری است. حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاوره حقوقی که به دانش این حوزه تسلط کامل دارند باعث می شود تا مشکلات متعدد به وجود آمده در شرکت، سازمان یا در بین افراد جامعه به راحتی حل شود.خدمات مالی و حسابداری

“فارغ‌ التحصیلان رشته‌ی حقوق” در تمامی مقاطع می‌توانند در شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی به‌عنوان مشاور حقوقی به فعالیت بپردازند. این افراد درحوزه‌هایی ازجمله امور قراردادها ،امور دعاوی ، امورپژوهشی و …فعالیت میکنند. اخذ فوری گواهینامه ایزو

مشاوره مالی : مشاوران مالی تخصصهای گوناگونی دارند، اما به طور کل مشاور مالی به شما کمک میکند که شما سرمایه خود را در جایی سرمایه گذاری کنید که به اهداف مالی خود برسید. این اهداف میتوانند در مسائل مختلفی از جمله بازنشستگی، کمتر کردن تعهدات مالیاتی، بودجه بندی، کاهش بدهی یا افزایش درآمد باشد. همچنین در کنار کمک کردن به شما برای رسیدن به اهداف مالی، میبایست به شما کمک کند تا درک بیشتری در مورد استراتژیهای تصمیمات سرمایه گذاری کسب کنید. خدمات مشاوره فرسان

بیشترمشاوران مالی در یک یابیشتر از این یک حوزه تخصص دارند، و وسعت سرویسهای هر مشاور متفاوت است. هر مشتری منحصر به فرد است و اولویتهای متفاوتی دارد، بنابراین مطمئن شوید مشاور شما در حوزه مورد نیاز شما تخصص کافی را دارا می باشد.یک مشاور مالی خوب به شما این امکان را می دهد تا از اشتباهات جلوگیری کنید، فرصتها را بیابید، در زمان استرس کمک کند تا بر اساس برنامه پیش بروید، و ریسک در زمینه مالیات و دیگر زمینه ها را به صورت هوشمندانه مدیریت کنید که در نتیجه به دارایی های خود بیافزایید.فرسان

مشاوره مالیاتی : “قوانین پیچیده و گسترده،بخشنامه‌ های متعددوابهام و تعارض درقوانین، ایجاد یک گزارش مالی” و ارائه آن جهت مشاوره مالیاتی را کاری بسیار دشوار و تخصصی کرده است. این دشواری و پیچیدگی نه‌تنها باعث اتلاف وقت سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌شود، بلکه درنهایت موجب پرداخت مالیات‌هایی به‌مراتب سنگین می‌شود و خسارت‌های گاه جبران‌ناپذیری را برای شرکت‌ها و سازمان‌ها به همراه می‌آورد.تنظیم صورت‌های مالی به بهترین و درست‌ترین شکل ممکن می‌تواند تا میزان بسیاری یک کسب‌وکار را از پرداخت مالیات اضافی معاف کند، از این رو خیلی مهم است که کارمان را دست افرادکار بلدی بسپاریم.

“استفاده ازمشاوره مالیاتی واستفاده وبهره‌ گیری ازیک وکیل مالیاتی تنهاراهی است که می‌تواند کسب‌وکارشمارا ازپرداخت مالیات بیهوده نجات دهد. با استفاده از مشاوران مالیاتی دیگر ترسی از روبرو شدن با مأمورین ممیز اداره مالیات و یا حضور در اداره مالیات نخواهیدداشت.”

“بابهره‌مندی ازمشاوران مالیاتی خوب،اسناد،قراردادهاو صورتهای مالی کسبوکار شما به بهترین شکل ممکن بسته‌ شده وحرف‌ وحدیثی برای ممیزان اداره مالیات باقی نمی‌گذارد.همچنین ازمعافیتهای مالیاتی ویا تخفیف‌ هایی که دولت به‌ واسطه شرایط مختلف وضع کرده است آگاه شده و ازآن‌ها درزمان درست خود استفاده خواهیدکرد.”خدمات مشاوره فرسان

ادامه...
ادامه...
ادامه...
ادامه...

مشاوره بیمه : بیمه آشنا ترین واژه‌ ای است که به  یک مسئله عام و فراگیر تبدیل شده. یکی از جالب ترین مشاغلی که در اینجا بررسی خواهیم کرد مشاوره بیمه است. مشاوران بیمه در جهت اطلاع رسانی در خصوص انواع بیمه ها به افراد و شرکت‌ها مشاوره می‌دهند.شرکت حسابداری

مشاغل زیادی با اشتراکات فراوان در این رشته وجود دارد مثل کارگزار بیمه و یا کارشناس بیمه. مشاور بیمه بیش از آن که به کارشناس بیمه شباهت داشته باشد به کارگزاری بیمه شبیه است. اما کارگزار بیمه عنوانی به مراتب کلی تر است. “تفاوت کارشناس بیمه با مشاوره بیمه در دو موضوع خلاصه می‌شود اول آن که کارشناس بیمه ممکن است به صورت رسمی به استخدام ارگان‌های دولتی مانند دادگستری درآید در حالی که مشاور بیمه یک شغل آزاد و مستقل محسوب می‌شود.

مشاوره حقوقی : حرفه مشاوران حقوقی به دلیل افزایش زندگی های مدرن و تعاملات بیشتر اداری، تجاری و .. افراد و شرکت ها با یکدیگر بسیار مهم است. بنابراین حضور افرادی که ازدانش کافی در زمینه مسائل و الزامات حقوقی برخوردار باشند، یکی از عوامل مهم بوده و گاهی اوقات برای ادامه حیات سازمان ضروری است. حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاوره حقوقی که به دانش این حوزه تسلط کامل دارند باعث می شود تا مشکلات متعدد به وجود آمده در شرکت، سازمان یا در بین افراد جامعه به راحتی حل شود.خدمات مالی و حسابداری

فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق در تمامی مقاطع می‌توانند در شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی به‌عنوان مشاور حقوقی به فعالیت بپردازند. این افراد در حوزه‌هایی از جمله امور قراردادها ، امور دعاوی ، امور پژوهشی و …فعالیت میکنند.

مشاوره مالی : مشاوران مالی تخصصهای گوناگونی دارند، اما به طور کل مشاور مالی به شما کمک میکند که شما سرمایه خود را در جایی سرمایه گذاری کنید که به اهداف مالی خود برسید. این اهداف میتوانند در مسائل مختلفی از جمله بازنشستگی، کمتر کردن تعهدات مالیاتی، بودجه بندی، کاهش بدهی یا افزایش درآمد باشد. همچنین در کنار کمک کردن به شما برای رسیدن به اهداف مالی، میبایست به شما کمک کند تا درک بیشتری در مورد استراتژیهای تصمیمات سرمایه گذاری کسب کنید. فرسان

بیشتر مشاوران مالی در یک یابیشتر از این یک حوزه تخصص دارند، و وسعت سرویسهای هر مشاور متفاوت است. هر مشتری منحصر به فرد است و اولویتهای متفاوتی دارد، بنابراین مطمئن شوید مشاور شما در حوزه مورد نیاز شما تخصص کافی را دارا می باشد.یک مشاور مالی خوب به شما این امکان را می دهد تا از اشتباهات جلوگیری کنید، فرصتها را بیابید، در زمان استرس کمک کند تا بر اساس برنامه پیش بروید، و ریسک در زمینه مالیات و دیگر زمینه ها را به صورت هوشمندانه مدیریت کنید که در نتیجه به دارایی های خود بیافزایید.

مشاوره مالیاتی : قوانین پیچیده، بخشنامه‌های متعدد و ابهام و تعارض در قوانین، ایجاد یک گزارش مالی و ارائه آن جهت مشاوره مالیاتی را کاری بسیار دشوار و تخصصی کرده است. این دشواری و پیچیدگی نه‌تنها باعث اتلاف وقت سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌شود، بلکه درنهایت موجب پرداخت مالیات‌هایی به‌مراتب سنگین می‌شود و خسارت‌های گاه جبران‌ناپذیری را برای شرکت‌ها و سازمان‌ها به همراه می‌آورد.تنظیم صورت‌های مالی به بهترین و درست‌ترین شکل ممکن می‌تواند تا میزان بسیاری یک کسب‌وکار را از پرداخت مالیات اضافی معاف کند، از این رو خیلی مهم است که کارمان را دست افراد کار بلدی بسپاریم.

استفاده از مشاوره مالیاتی و بهره‌گیری از یک وکیل مالیاتی تنها راهی است که می‌تواند کسب‌وکار شمارا از پرداخت مالیات بیهوده نجات دهد. با استفاده از مشاوران مالیاتی دیگر ترسی از روبرو شدن با مأمورین ممیز اداره مالیات و یا حضور در اداره مالیات نخواهید داشت.

با بهره‌مندی از مشاوران مالیاتی خوب، اسناد، قراردادها و صورت‌های مالی کسب‌وکار شما به بهترین شکل ممکن بسته‌شده و حرف‌وحدیثی برای ممیزان اداره مالیات باقی نمی‌گذارد. همچنین از معافیت‌های مالیاتی و یا تخفیف‌هایی که دولت به‌واسطه شرایط مختلف وضع کرده است آگاه شده و از آن‌ها در زمان درست خود استفاده خواهید کرد.خدمات مشاوره فرسان

ادامه...
ادامه...
ادامه...
ادامه...