برخی از این خدمات بیمه ای

درعصر حاضر بهترین راه حل برای “حذف و تقلیل هزینه های ناشی ازحوادث رانندگی”،بیمه است؛ خدمتی که آرامش و امنیت شما در آن نهفته است. شرکت بیمه پارسیان در راستای ایجاد امنیت و آرامش برای دارندگان خودرو و جبران زیان های ناشی از تصادفات رانندگی انواع بیمه نامه های خودرو اعم از بیمه بدنه،‌ بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده و بیمه مازاد شخص ثالث راارائه می کند.فرسان

بیمه مسئولیت : “بیمه مسئولیت” روزانه حوادث بیشماری در اطراف ما رخ میدهد و طبق قانون، هرفردی که باعث ایجاد “خسارت جانی و مالی” برای افراد دیگر شود مسئول جبران آن خسارت است. اگر این شرایط پیش آید و شمادر شرایطی قرار گیرید که مسئول یک حادثه شناخته شوید داشتن یک بیمه نامه مناسب می تواند پوشش خوب و کافی رابرای شما فراهم سازد. شرکت بیمه پارسیان با ارائه انواع بیمه های مسئولیت این امکان را برای شما فراهم میسازد.

بیمه باربری: بیمه باربری ازقدیمی‌ترین انواع بیمه ‌نامه‌ هاست که به موجب آن، شرکت بیمه درمقابل مبلغی که ازشما دریافت می‌کند متعهد می‌شود ، چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت گردد، زیان وارده را جبران نماید.در همین راستا شرکت بیمه پارسیان با ارائه بیمه ‌های باربری تلاش دارد تا امنیت سرمایه شما را در برابر مخاطرات محتمل و غیرقابل پیش‌بینی فراهم آورد.”خدمات بیمه ای

بیمه های آتش‌ سوزی :بیمه آتش سوزی پارسیان پوششی است برای جبران خسارات وارده به اموال ودارائی های منقول و غیرمنقول که باتوجه به نیاز مشتری ارائه شده و با جبران زیان وارده بیمه گذار را از نظر مالی به حالت قبل از حادثه برمیگرداند.”خدمات مالی و حسابداری

بیمه انرژی : “بیمه انرژی پارسیان“، حفظ و صیانت ازسرمایه های عظیم صنعت نفت،گازو پتروشیمی، درهر2حوزه پروژه های در حال اجرا و واحدهای درحال بهره برداری،که همواره به دلیل ویژگی حادثه پذیری بالا درمعرض خطرات فرآیندی و حوادث طبیعی میباشند، ازاهمیت بسیار بالایی برخوردارمیباشد که لزوماتوجه خاص به امر مدیریت ریسک وبیمه به عنوان موثرترین راهکار مدیریت ریسک رابه دنبال دارد.

بیمه مهندسی : “تبعات مالی و اقتصادی ناشی ازخسارتهای فیزیکی وغیر قابل پیش بینی ” وارده به پروژه های پیمانکاری، همواره یکی از دغدغه های اساسی کارفرمایان و پیمانکاران بوده است.شرکت بیمه پارسیان، به عنوان یکی ازمعتبرترین شرکت های بیمه ای کشور این افتخاررادارد که ضمن شناخت نیازها ونگرانیهای دست اندرکاران، با استفاده ازتوان بالای مالی، دانش فنی و متخصصین خبره خود، به شما پوشش های مناسبی در جهت انتقال ریسک های مالی تهدیدکننده پروژهای عمرانی،صنعتی وزیربنایی ارائه نماید.

“بیمه اشخاص پارسیان:ازآنجائیکه افزایش روزافزون هزینه های درمان همواره یکی از نگرانیهای جدی افراد بوده، لذا جهت آمادگی انسانهادر مواجهه با مشکلات اقتصادی که در اثر بیماری های گوناگون اتفاق می افتدمیباید تدابیر مناسبی در نظر گرفت. یکی از این راه‌ها تامین پوشش بیمه درمان میباشد.” اخذ فوری گواهینامه ایزو

بیمه درمان مسافرتی : “این بیمه ‌نامه به استفاده‌کنندگان از آن امکان می‌ دهد تا با خیالی آسوده مراحل مختلف سفر خود را به انجام رسانده و در ارتباط با حوادثی که ممکن است در طول سفر پیش آید و پوشش‌های معمول داخل کشور پاسخگوی آنها نیستند نگرانی نداشته باشند.اهمیت این بیمه‌ نامه آنجا بیشتر میشود که در برخی از کشورها از جمله کشورهای حوزه شینگن، برخورداری از این بیمه‌ نامه برای مسافرت به آنها اجباری است. خدمات بیمه ای”

ادامه...

برخی از این خدمات بیمه ای

در عصر حاضر بهترین راه حل برای حذف و تقلیل هزینه های ناشی از حوادث رانندگی، بیمه است؛ خدمتی که آرامش و امنیت شما در آن نهفته است. شرکت بیمه پارسیان در راستای ایجاد امنیت و آرامش برای دارندگان خودرو و جبران زیان های ناشی از تصادفات رانندگی انواع بیمه نامه های خودرو اعم از بیمه بدنه،‌ بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده و بیمه مازاد شخص ثالث راارائه می کند.فرسان

بیمه مسئولیت : بیمه مسئولیت روزانه حوادث بیشماری در اطراف ما رخ می‌دهد و طبق قانون، هرفردی که باعث ایجاد خسارت (جانی و مالی) برای افراد دیگر شود مسئول جبران آن خسارت است. اگر این شرایط پیش آید و شمادر شرایطی قرار گیرید که مسئول یک حادثه شناخته شوید داشتن یک بیمه نامه مناسب می تواند پوشش خوب و کافی را برای شما فراهم سازد. شرکت بیمه پارسیان با ارائه انواع بیمه های مسئولیت این امکان را برای شما فراهم می سازد.

بیمه باربری : بیمه باربری از قدیمی‌ترین انواع بیمه ‌نامه‌ هاست که به موجب آن، شرکت بیمه در مقا بل مبلغی که از شما دریافت می‌کند متعهد می‌شود ، چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت گردد، زیان وارده را جبران نماید.در همین راستا شرکت بیمه پارسیان با ارائه بیمه ‌های باربری تلاش دارد تا امنیت سرمایه شما را در برابر مخاطرات محتمل و غیرقابل پیش‌بینی فراهم آورد.خدمات بیمه ای

بیمه های آتش‌ سوزی : بیمه آتش سوزی پارسیان پوششی است برای جبران خسارات وارده به اموال ودارائی های منقول و غیرمنقول که باتوجه به نیاز مشتری ارائه شده و با جبران زیان وارده بیمه گذار را از نظر مالی به حالت قبل از حادثه برمی گرداند .خدمات مالی و حسابداری

بیمه انرژی : بیمه انرژی پارسیان ، حفظ و صیانت از سرمایه های عظیم صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، در هر دو حوزه پروژه های در حال اجرا و واحدهای درحال بهره برداری، که همواره به دلیل ویژگی حادثه پذیری بالا در معرض خطرات فرآیندی و حوادث طبیعی می باشند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد که لزوماً توجه خاص به امر مدیریت ریسک و بیمه به عنوان موثرترین راهکار مدیریت ریسک را به دنبال دارد.

بیمه مهندسی : تبعات مالی و اقتصادی ناشی از خسارت های فیزیکی و غیر قابل پیش بینی وارده به پروژه های پیمانکاری، همواره یکی از دغدغه های اساسی کارفرمایان و پیمانکاران بوده است. شرکت بیمه پارسیان، به عنوان یکی ازمعتبرترین شرکت های بیمه ای کشور این افتخاررادارد که ضمن شناخت نیازها و نگرانیهای دست اندرکاران، با استفاده از توان بالای مالی، دانش فنی و متخصصین خبره خود، به شما پوشش های مناسبی در جهت انتقال ریسک های مالی تهدید کننده پروژهای عمرانی، صنعتی و زیربنایی ارائه نماید.

بیمه اشخاص پارسیان : از آنجائیکه افزایش روز افزون هزینه های درمان همواره یکی از نگرانیهای جدی افراد بوده، لذا جهت آمادگی انسانهادر مواجهه با مشکلات اقتصادی که در اثر بیماری های گوناگون اتفاق می افتد میباید تدابیر مناسبی در نظر گرفت. یکی از این راه‌ها تامین پوشش بیمه درمان می باشد.

بیمه درمان مسافرتی : این بیمه ‌نامه به استفاده‌کنندگان از آن امکان می‌دهد تا با خیالی آسوده مراحل مختلف سفر خود را به انجام رسانده و در ارتباط با حوادثی که ممکن است در طول سفر پیش آید و پوشش‌های معمول داخل کشور پاسخگوی آنها نیستند نگرانی نداشته باشند. اهمیت این بیمه‌ نامه آنجا بیشتر میشود که در برخی از کشورها از جمله کشورهای حوزه شینگن، برخورداری از این بیمه‌نامه برای مسافرت به آنها اجباری است. خدمات بیمه ای

ادامه...