رسیدگی سالانه سازمان امور مالیاتی اعم از مالیات عملکرد و ارزش افزوده جزء تکالیف سازمان مربوط بوده و شرکتها می بایست هر ساله پاسخگوی این رسیدگی باشد جدایی از آن حسابرسی بیمه که توسط سازمان تامین اجتماعی صورت می پذیرد امروزه نیز به صورت سالانه صورت می پذیرد به علت بروز برخی مشکلات در رسیدگی های مذکور برگه های مطالباتی با مبالغ بالا برای شرکتها یا اشخاص صادر می گردد که کاهش آن و یا حذف آن مستلزم طرح دعوی شرکت در هیات حل اختلاف حسب مورد می باشد .

حل اختلاف دعاوی بیمه و مالیات

دراین مورد حل احتلاف دعاوی بیمه و مالیات باید گفت که اگر موضوع اختلاف بیمه‌گر و بیمه‌گذار باشد در شهرها کمتر از پنج میلیون تومان و در مناطق روستایی کمتر از دو میلیون تومان به شوراهای حل اختلاف ‌می‌توانند مراجعه می‌کنند، اما بیشتر از این مقدار باید به دادگاه‌های عمو‌می‌ حقوقی بروند، مگر اینکه دو طرف دعوا توافق کنند که رسیدگی به اختلافاتشان، که حقوقی نیز هست در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار بگیرد.خدمات مالی و حسابداری

دراین صورت یکی از موضوعاتی که گاه برای شهروندان در حوزه بیمه ایجاد مشکلاتی می‌کند،”اختلاف بین‌ بیمه‌ گران و بیمه‌ گزاران” است. موضوعاتی مثل اینکه بیمه‌گر حاضر نمی‌شود تعهدات خود را کامل انجام دهد یا بیمه‌گزار انتظار دارد که وی به میزان بیشتری جبران خسارت کند. در ادامه به بررسی راهکارهای حل اختلافات بیمه‌ای می‌پردازیم.

تعیین داور چه شرایطی دارد و دعاوی قابل ارجاع به داوری کدام است؟

دراین مبحث به تعیین داور می پردازیم که در کلیه “مسائل مدنی و کیفری” اصل بر صلاحیت مراجع دادگستری می‎باشد. لیکن در مواردی به مانند اختلافات کارگر و کارفرما، امور ثبتی، مالیاتی، شهرداری، مقرراتی وضع گردیده که رفع اختلاف بین بعضاً مردم با مردم و نیز مردم با سازمان‎های دولتی و عمومی در صلاحیت هیأت‎ها و کمیسیون‎های خاصی قرارگرفته است.شرکت حسابداری

درکشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، بگونه‌ای که بعنوان شغل وتخصص مورد توجه قرار گرفته است وبرای “حل اختلاف دعاوی بیمه و مالیات”  اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می گیردو محترم شمرده می‌شود. فرسان

“درخصوص داور بایدگفت گاهی داورشخصیت حقیقی است،یعنی طرفین قراردادفردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را بعنوان داورتعیین میکنند.”

نکته قابل ذکردر خصوص “زمان انتخاب داور” این است که انتخاب داور در هرمرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قراردادیا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است و ثمرات و برکات فراوانی دارد. محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر ازطرح دعوی در دادگستری است.

“ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و  آیین دادرسی مدنی درآن الزامی نیست” و ازطرفی ارتباط طرفین وتعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می گیرد. علاوه بر این بررسی موضوع از سوی داوران راحتتر و نتیجه آن نیز بهتر میباشد و از اطاله دادرسی جلوگیری میگردد.حل اختلاف دعاوی بیمه و مالیات

اختلافات مالیاتی

باپیشرفت و توسعه ی زندگی شهری، برای رسیدگی بهتر وضروری به شهرها ومناطق دیگر از کشور، با توجه به استهلاک و هزینه های لازم که ایجاد می گردد، باید منابع مالی به جهت تامین آنها، موجودباشد، برای تامین این هزینه ها، مبالغی به عنوان مالیات از شهروندان و اشخاص حقوقی دریافت میشود که به همین جهت سازمان امور مالیاتی کشور، عهده دار اخذ ودریافت مبالغ مالیاتی از اشخاص مذکور میباشد. اخذ فوری گواهینامه ایزو

“باتوجه به اهمیت مبالغ مالیاتی که سالانه دریافت وشامل مبالغ بسیارزیادی می شود،قانون مالیاتهای مستقیم، به سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار را داده است، در صورتی که مودی مالیات از پرداخت بدهی مالیاتی خود، خودداری و استنکاف کند، به صورت مستقیم و بدون مراجعه به مراجع قضایی، نسبت به وصول مالیات از مودی اقدام نماید و برای انجام این کار، ازهرگونه اقدام و اختیار قانونی که لازم باشد،برخوردار خواهدبود.” حل اختلاف دعاوی بیمه و مالیات

به همین دلیل ممکن است درجریان پیگیری،”سازمان امورمالیاتی کشوربه جهت وصول مالیات ازمودیان مالیاتی”،بین اشخاص حقیقی وحقوقی که طبق قانون موظف به پرداخت مالیات هستند و سازمان امور مالیاتی کشور، اختلافات مالیاتی صورت بگیرد که در این صورت با توجه به تخصصی و پیچیده بودن قوانین و امور مالیاتی، برای رفع اختلافات مذکورنیاز به وکیل حل اختلاف دعاوی بیمه ومالیات خواهدبود تا بتواندبه جهت رفع مشکلات مودیان مالیات اقدام قانونی نماید.

حل اختلاف دعاوی بیمه و مالیات

 بدینگونه ازطرف دیگر، زمانی حضور و ورود وکیل” اختلافات مالیاتی “نیازبسیارجدی پیدا میکند که اختلافات بین مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیات کشور، جنبه ی کیفری داشته و مشمول جرایم مالیاتی باشد؛ چرا که به همین دلیل، قانون محرومیت و مجازاتهایی رادر نظرگرفته است. حل اختلاف دعاوی بیمه و مالیات

سخن آخر

باتوجه به وجود وتعددجهات”اختلافات مالیاتی”وبیمه بین مودیان وسازمان امورمالیاتی وبیمه پیچیده بودن مراحل نیازو ضروری خواهد بود تا از مشاوره وراهنمایی حقوقی وکیل حل اختلاف دعاوی بیمه ومالیات برخوردار شود.