در دنیای کسب و کار و تجارت بروز اختلاف امری اجتناب پذیر است . مدیریت صحیح می بایست شرایط کاری را به نحوی بنا کند که از بروز اختلاف و بوجود آمدن آن جلوگیری نماید و یا آنرا در حداقل مدیریت کند. حال به فرض بوجود آمدن اختلاف ناشی از هر علت مراجعه به دادگاه و سیستم قضایی امری بسیار پیچیده و دارای هزینه گزاف و اتلاف زمان خواهد بود که این امر در قراردادهای تجاری امری ناپسند می باشد زیرا تاجر با در نظر گرفتن زمان می تواند سود حاصل از قرارداد را کسب نماید نه با طولانی شدن آن ، به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تجاری ترجیح می دهند به جای مراجعه به دادگاه از امر داوری و میانجیگری برای دست یابی به نتیجه مطلوب در حداقل زمان استفاده نمایند.خدمات مالی و حسابداری

انجام امور داوری و میانجیگری

“انجام امور داوری و میانجیگری” از جمله روشهای کم هزینه و سریع حل اختلافات و نزاع می باشد. از این روش هم می توان برای حل نزاع میان اشخاص استفاده کرد و هم در رابطه با حل اختلاف میان دولت ها ، البته این روش در سطح بین المللی طرفداران رو به فزونی دارد و روز به روز به گسترش آن افزوده می شود. در این روش شخص سوم بعنوان میانجی جهت حل اختلاف و رسیدن به توافق کمک و وساطت میکند.شرکت حسابداری

اینگونه است که “میانجی در فرهنگ فارسی دهخدا به معنای مصلح در میان دو کس، واسطه‌ی سازش و تلفیق و ایجاد تفاهم ، آشتی‌دهنده و واسطه‌ی آشتی و صلح آمده است.” از روزگاران دور، ریش سفیدان و بزرگان قبایل با مصلحت‌اندیشی سعی داشتند تا با شیوه‌های متفاوتی طرفین دعوای حقوقی یا کیفری را آشتی دهند و از بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری کنند. این مهم جز با مقبول بودن در نظر عامه‌ی مردم میسر نمی‌شد.فرسان

آنها سرمایه‌هایی انسانی بودند که راه‌حل مناسبی را برای برخورد و حل اختلافات به طرفین معرفی می‌کردند که کمترین هزینه را دربر داشت. در این نوشته می‌خواهیم با مفهوم میانجی گری در دعاوی کیفری آشنا شویم.

شیوه کار در انجام امور داوری و میانجیگری

شیوه کار درمورد این مبحث بدینگونه است که درجریان برگزاری جلسات مذاکره”میانجی‌ گری“طرف میانجی به شرح روش خود در خصوص راه حل پیشنهادی برای رسیدن به توافق بین طرفین دعوا می‌ پردازد و پیرو آن دو طرف به تشریح نظرات خود درباره علل بروز اختلاف موجود و راه‌ های فائق آمدن بر آن میپردازند.فرسان دایا روش

“هدف اساسی در روش میانجی‌ گری” تبادل نظر بین طرفین و دستیابی به تفاهمی جامع و مانع در زمینه نقطه نظرات هر دو طرف و شناسایی نقاط قوت و ضعف ادعاهای هر یک از طرفین است تا از این طریق سوء تفاهمات و سوء برداشت‌ها حذف گردیده و دیدی شفاف نسبت به واقعیت های موضوع مورد اختلاف ایجاد گردد که این مطلب مهمترین نکته در حرکت به سوی توافقات بعدی خواهد بود. اخذ فوری گواهینامه ایزو

شباهت های داوری و میانجیگری

“انجام امور داوری و میانجیگری” هر دو از روش های مرسوم حل اختلافات و دعاوی خارج از دادگاه محسوب شده، هزینه و زمان کمتری به طرفین تحمیل می کند و به کم شدن حجم پرونده ها در محاکم کمک شایانی می کند رجوع به هر کدام از دو روش برای حل اختلاف به توافق و رضایت قبلی یا بعدی طرفین دعوا بستگی داشته و در استفاده از روش های داوری یا میانجیگری الزام قانونی وجود ندارد.

تفاوت های میانجیگری و داوری/انجام امور داوری و میانجیگری

یکی از مهمترین “تفاوت های انجام امور داوری و میانجیگری” در این است که در مورد داوری شخص داور یا هیات داوران نقش قاضی غیر موظف را ایفا کرده و در واقع به نوعی رای صادر می کند و رای داور ضمانت اجرای قانونی دارد در صورتی که شخص میانجی نقش قاضی غیر موظف نداشته و رای صادر نمی کند.

بدین ترتیب با برگزاری جلساتی بین اصحاب اختلاف یا نمایندگان آنها سعی در نزدیک کردن دیدگاه ها و نظرتان آنها داشته و در واقع بین طرفین پادرمیانی میکند و این طرفین اختلاف هستند در رفع شدن یا نشدن اختلاف از این طریق تصمیم نهایی را اتخاذ می نمایند.

انجام امور داوری و میانجیگری

قبول انجام داوری تخصصی توسط کارگروه متخصص انجام امور داوری و میانجیگری

در بین “مباحث پیشرفته حقوقی، داوری“، از جمله مسائل و مواردبسیار مهمی است که اگر دعاوی مربوط به آن به دقت مورد بررسی واقع نشود باعث اتلاف وقت و صرف هزینه‌ها‌ی فراوانی می‌شود، لذا اشخاص حقیقی و حقوقی میبایست در متن قراردادها و یا نگارش موافقتنامه های داوری در مورد انتخاب داورمرضی الطرفین و یا گروه متخصص داوری و میانجیگری دقت فراوان نموده و از افراد متخصص و متبحر در زمینه داوری بهره بگیرند تا در موقع بروز اختلاف بتوانند از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری نمایند.

ورای صادره توسط داور بدون نقائص ومشکلات قانونیباشد تانه تنها رای داور باعث فصل اختلافات گرددبلکه طرفین خواهان وخوانده پرونده در سریعتری زمان ممکن به رای داور دسترسی پیدا کنند چرا که اطاله دادرسی باعث بروزخسارات فراوانی میگردد.

اخذ رضایت از شاکی توسط متخصص داوری و میانجیگری

درمجموعه فرسان با بهره‌گیری از تخصص‌ های ویژه درزمینه عدالت ترمیمی گامی موثر در میانجیگری در “پرونده‌ ها‌ی کیفری” در سراسر ایران برداشته‌ ایم و ایجاد صلح و سازش را مطابق با قوانین و عرف را سرلوحه کاری خود قرارداده ایم و برگزاری جلسات متعدد داوری توسط کارگروه ویژه متخصص انجام امور داوری و میانجیگری و معتمدین محلی نشان از بیطرفی و تسلط داوران حقوقی دراین موسسه است.