“آموزش مستمر مدیران و کارکنان شرکت ضمن افزایش دانش و مهارتهای تخصصی می تواند به ارتقای افراد سازمان کمک شایانی نماید. از سوی دیگر با عنایت به اینکه امروزه در تمامی رشته ها روزانه مطالب جدیدی افزوده می شود و قوانین و مقررات جدید وضع می گردد تمامی افراد به خصوص مدیران مدیران شرکتها می بایست به روز بوده تا بتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند . در برخی واحدهای تجاری به دلیل عدم آگاهی کافی و مناسب از مطالب تخصصی و قوانین و به روز نبودن پرسنل شرکت مستقیم حسابداری نا منظم برقرار می گردد که این سیستم پاسخگوی مدیران سازمان و ارگانها و سازمانها و اشخاص ثالث نخواهد بود اصلاح حساب و ترمیم مستقیم حسابداری موجود می تواند راهکاری مناسب در داشتن سیستم حسابداری مطلوب باشد.آموزش و اصلاح حساب”

آموزش و اصلاح حساب

“دراین مبحث میتوان گفت هدف ازتهیه اطلاعات مالی درحسابداری،تصمیم‌ گیری‌ های مالی در راستای رسیدن به اهداف سازمان است. به همین علت تهیه اطلاعات مالی درحسابداری اهمیت زیادی دارد و باید شامل اطلاعات صحیح و آموزش و اصلاح حساب به خوبی انجام شود.”شرکت حسابداری

“بدینگونه تمام اطلاعات درآمد و هزینه در یک دوره مالی باید ثبت و گزارش شوند؛ تمام دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه باید به درستی در ترازنامه ثبت شود. برای اینکه صورت‌ های مالی نتایج درستی را برای تصمیم‌ گیری در اختیار مدیران قرار دهند، باید دارای تمام اطلاعات مربوط به دارایی، بدهی و هزینه‌ ها باشند.”خدمات مالی و حسابداری

“ومسئله‌ای که بیشترحسابداران با آن رو به‌ رو می‌شوند این است که برخی ازرویدادهای مالی بر نتایج عملیات بیشتر از دوره مالی اثر دارند‌؛ به همین علت اثر رویدادهای مالی بر دوره‌ های مالی مختلف، باید با دقت شناسایی و اندازه‌ گیری شوند و اصلاح حساب ها در پایان دوره مالی انجام شود.”فرسان

“خوب ازهزینه ها ودرآمد های ثبت نشده درپایان سال مالی قبل از بستن حساب هاوبعد از بستن حسابها شروع میکنیم در رابطه باهزینه های ثبت نشده قبل از بستن حسابها می تونیم با دو مثال شروع کنیم .یکی درمورد هزینه ملزومات مصرفی ویکی در رابطه با هزینه حقوق پرداختنی که درمورد ملزومات باید گفت که درپایان دوره مالی حسابداران انجام میشود.”

“با توجه به بررسی های به عمل آمده مشخص مینمایند که یکسری ازملزومات (خودکار کاغذ دفتر و….) از بین رفته و حالا به دلیل خرابی پایان عمر ودلایل دیگر .که می بایست حسابداران این ملزومات مصرف شده در طی دوره را ازحساب ملزومات خارج نمایند.که جهت این امر حساب ملزومات بستانکار وهزینه ملزومات بدهکار شود.”

اصلاح حساب ها در دوره مالی/ آموزش و اصلاح حساب

“برای اجرای اصل تطابق هزینه‌ های هر دوره مالی از درآمد های همان دوره حسابداران شرکت باید اطمینان پیدا کنند که همه درآمد ها و هزینه‌ ها در دوره مالی، در زمان تهیه صورت سود و زیان در حساب‌ها ثبت نشده باشند. حسابداران در صورت ثبت نشدن برخی از درآمدها و هزینه‌ ها در حساب‌ ها، ابتدا آن‌ ها را شناسایی کرده سپس از طریق ثبت‌ های مناسب در دفتر روزنامه و انتقال آن‌ ها به دفتر کل، به آموزش و اصلاح حساب می‌ پردازند. به این ثبت‌ ها در اصطلاح «ثبت‌ های اصلاحی» گفته می‌ شود. اصلاح حساب ها و ثبت‌ های اصلاحی معمولا بعد از پایان دوره مالی و قبل از تهیه صورت‌ های مالی انجام می‌شود و گاهی‌ اوقات نیز ممکن است در طول دوره مالی انجام شود.”

اصلاح حساب ها در پایان دور مالی

“آموزش واصلاح حساب‌ های دفتر کل در پایان دوره مالی انجام می‌شود. این کار به منظور اصلاح، تعدیل و به‌روزرسانی مدارک حسابداری انجام می‌شود. پس از ثبت همه معاملات و رویدادهای مالی در دفاتر موسسه، برخی از حساب‌های دفتر کل مانده‌های صحیح را برای تهیه صورت‌های مالی ارائه نمی‌دهند. و همچنین حتی اگر تمام معاملات و عملیات مالی به درستی در دفاتر ثبت شده باشند، حسابداری تعهدی ایجاب میکند که برای تطبیق حساب های ترازنامه و صورت سود زیان با فرض دورۀ مالی و اصل تطابق، مانده برخی از حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی اصلاح گردد.” اخذ فوری گواهینامه ایزو

تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده

“پس از اینکه ثبت‌ های اصلاحی انجام شد و از دفتر روزنامه به دفتر کل انتقال پیدا کرد، مانده حساب‌های دفتر کل تعیین شده و تراز آزمایشی دیگری تهیه می‌شود. به تراز آزمایشی که پس از آموزش و اصلاح حساب و انجام ثبت‌ های اصلاحی تهیه می‌شود، تراز آزمایشی اصلاح‌شده می‌گویند. تراز آزمایشی اصلاح‌شده، پایه و اساس تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه قرار می‌گیرد.”

آموزش و اصلاح حساب

نیاز به ثبت اصلاحات

اغلب اقلامی که در حسابها ثبت می شوند ، به آسانی و آشکارا مورد توجه  حسابداران قرار می گیرد . “مثلآ هنگامی که یک چک ، عهده یکی از حسابهای بانکی شخصیت حسابداری نوشته می شود ، آشکار است که حساب بانک ، بستانکار و یکی از حسابهای دیگر بدهکار خواهد شد . “یا هنگامی که صورت حساب برای مشتریان ارسال می گردد ، در آمد فروش ، بستانکار و حسابهای در یافتنی تجاری ، بدهکار خواهد شد . ثبت هایی از این قبیل ، ثبت های اصلی یا فوری نامیده میشود.در نتیجه برخی از رویدادهای مؤثر بر حسابها ، مبتنی بر چنین شواهد مستند نمی باشد و آثار آن ، در پایان دوره مالی ، به وسیله ثبت های اصلاحی ، در حسابها منعکس می گردد . منظور از ثبت های اصلاحی ، تجدید نظر کردن در مانده حساب ها  به نحوی است که وضعیت پایان دوره را به نحو مطلوب منعکس کند.حسابرسی 

نتیجه‌ گیری

“درآخر در این مقاله به مفهوم آموزش و اصلاح حساب پرداختیم. برخی از رویداد های مالی بر نتایج عملیات بیشتر از دوره مالی اثر دارند‌؛ به همین علت اثر رویداد های مالی بر دوره‌ های مالی مختلف، باید با دقت شناسایی و اندازه‌ گیری شوند که به آن اصلاح حساب ها می‌ گویند. اصلاح حساب ها معمولا در پایان دوره مالی انجام می‌شود؛ گاهی‌ اوقات نیز ممکن است در طول دوره مالی انجام شود.”خدمات حقوقی

به کمک نیاز دارید؟ برای مشاوره با بهترین کارشناسان با ما تماس بگیرید  09125253073