خوش آمدید

شرکت خدمات مالی و حسابداری فرسان

فرسان یکی از شرکتهای با سابقه در ایران است که راه حل های آسان و دقیق همراه با کوتاهترین مراحل ممکن را جهت کسب و کار مدیریت بیزینس و شغل شما ارائه می دهد . از خدمات مشاوره و راه اندازی کسب و کار تا انجام امور مالی، حسابداری و مالیاتی شرکت شما متخصصان ما بهترین تجربه و نتایج را در انواع خدمات به مشتریان ارائه می دهند.

خدمات حسابداری ،مالی، مالیاتی، سرمایه گذاری و مشاوره تجاری ما برای اهداف تجاری همراه با سودآوری بیشتر و بهترین نتیجه طراحی گردیده است .

ما به عنوان یک مجموعه حرفه ای ارائه دهنده خدمات مالی و مالیاتی تجاری در ایران بهترین راه حل ها را به مشتریان ارائه داده تا به آنها در جهت انجام و توسعه کسب و کار خود به طور موفق کمک کرده باشیم.

    پیام مدیریت

با گسترش تجارت و تولید چه در سطح داخلی و چه در سطح بین الملل و وجود قوانین و مقررات جدید  و پیچیده انجام امور مالی و حقوقی شرکتها با دشواری خاصی مواجه شده است از طرف دیگر این امر باعث پر بار شدن مسئولیت و وظیفه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره ، سهامداران و شرکا و اشخاص  و طرفین تجاری و قراردادی گردیده است. با توجه به تخصص این شرکت در زمینه مالی و حسابداری و حقوقی انتخاب ما به عنوان یک عامل موثر در زمینه تسهیل امور مذکور و اجتناب از تحمل هزینه های غیر متعارف و پشتوانه ای برای مدیران شرکتها  و فعالان اقتصادی محسوب می گردد.

      مجید صالحی

خوش آمدید

شرکت خدمات مالی و حسابداری فرسان

فرسان یکی از شرکتهای با سابقه در ایران است که راه حل های آسان و دقیق همراه با کوتاهترین مراحل ممکن را جهت کسب و کار مدیریت بیزینس و شغل شما ارائه می دهد . از خدمات مشاوره و راه اندازی کسب و کار تا انجام امور مالی، حسابداری و مالیاتی شرکت شما متخصصان ما بهترین تجربه و نتایج را در انواع خدمات به مشتریان ارائه می دهند.

خدمات حسابداری ،مالی و مالیاتی،سرمایه گذاری و مشاوره تجاری ما برای اهداف تجاری همراه با سودآوری بیشتر و بهترین نتیجه طراحی گردیده است .

ما به عنوان یک مجموعه حرفه ای ارائه دهنده خدمات مالی و مالیاتی تجاری در ایران بهترین راه حل ها را به مشتریان ارائه داده تا به آنها در جهت انجام و توسعه کسب و کار خود به طور موفق کمک کرده باشیم.

 

پیام مدیریت

با گسترش تجارت و تولید چه در سطح داخلی و چه در سطح بین الملل و وجود قوانین و مقررات جدید  و پیچیده انجام امور مالی و حقوقی شرکتها با دشواری خاصی مواجه شده است از طرف دیگر این امر باعث پر بار شدن مسئولیت و وظیفه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره ، سهامداران و شرکا و اشخاص  و طرفین تجاری و قراردادی گردیده است. با توجه به تخصص این شرکت در زمینه مالی و حسابداری و حقوقی انتخاب ما به عنوان یک عامل موثر در زمینه تسهیل امور مذکور و اجتناب از تحمل هزینه های غیر متعارف و پشتوانه ای برای مدیران شرکتها  و فعالان اقتصادی محسوب می گردد.

      مجید صالحی

خوش آمدید

شرکت خدمات مالی و حسابداری فرسان

فرسان یکی از شرکتهای با سابقه در ایران است که راه حل های آسان و دقیق همراه با کوتاهترین مراحل ممکن را جهت کسب و کار مدیریت بیزینس و شغل شما ارائه می دهد . از خدمات مشاوره و راه اندازی کسب و کار تا انجام امور مالی، حسابداری و مالیاتی شرکت شما متخصصان ما بهترین تجربه و نتایج را در انواع خدمات به مشتریان ارائه می دهند.

خدمات حسابداری ،مالیفمالیاتی،سرمایه گذاری و مشاوره تجاری ما برای اهداف تجاری همراه با سودآوری بیشتر و بهترین نتیجه طراحی گردیده است .

ما به عنوان یک مجموعه حرفه ای ارائه دهنده خدمات مالی و مالیاتی تجاری در ایران بهترین راه حل ها را به مشتریان ارائه داده تا به آنها در جهت انجام و توسعه کسب و کار خود به طور موفق کمک کرده باشیم.

پیام مدیریت

با گسترش تجارت و تولید چه در سطح داخلی و چه در سطح بین الملل و وجود قوانین و مقررات جدید  و پیچیده انجام امور مالی و حقوقی شرکتها با دشواری خاصی مواجه شده است از طرف دیگر این امر باعث پر بار شدن مسئولیت و وظیفه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره ، سهامداران و شرکا و اشخاص  و طرفین تجاری و قراردادی گردیده است. با توجه به تخصص این شرکت در زمینه مالی و حسابداری و حقوقی انتخاب ما به عنوان یک عامل موثر در زمینه تسهیل امور مذکور و اجتناب از تحمل هزینه های غیر متعارف و پشتوانه ای برای مدیران شرکتها  و فعالان اقتصادی محسوب می گردد.

      مجید صالحی

خدمات مالی و حسابداری فرسان

ادامه ...

خدمات حسابرسی و گزارشات فرسان

ادامه ...

خدمات بیمه ای فرسان

ادامه ...

خدمات حقوقی فرسان

ادامه ...

خدمات مشاوره فرسان

ادامه ...

خدمات مالی و حسابداری فرسان

ادامه ...

خدمات حسابرسی و گزارشات فرسان

ادامه ...

خدمات بیمه ای فرسان

ادامه ...

خدمات حقوقی فرسان

ادامه ...

خدمات مشاوره فرسان

ادامه ...

خدمات مالی و حسابداری فرسان

ادامه ...

خدمات حسابرسی و گزارشات فرسان

ادامه ...

خدمات بیمه ای فرسان

ادامه ...

خدمات حقوقی فرسان

ادامه ...

خدمات مشاوره فرسان

ادامه ...

چرا فرسان ؟؟؟

طی 10 سال اخیر شرکت فرسان یکی از معتبر ترین ارائه دهندگان خدمات مالی، مالیاتی، حسابداری و مشاوره مدیریت در ایران بوده است . این شرکت با افزایش دانش حقوقی به مجموعه خود و همچنین افزایش خدمات خود در زمینه صدور انواع بیمه نامه خدمات متنوعی را در این حوزه نیز به مشتریان عزیز و طبق درخواست ایشان ارائه می دهد. شرکت فرسان با در اختیار داشتن تیمی از متخصصان همیشه تلاش می کند تمام جنبه های مالی، حقوقی و بیمه ای کسب و کار و تجارت شما را با متناسب ترین و بهترین خدمات و در عین حال با کمترین هزینه پوشش دهد.

این شرکت انواع خدمات مالی و مالیاتی ، حسابداری، حسابداری داخلی ویزه، دفترداری، تنظیم انواع قراردادهای تجاری و صدور انواع بیمه نامه را در سراسر ایران متناسب با نیاز و اندازه مجموعه شما همراه با یک تیم با تجربه به شما مشتریان عزیز ارائه می دهد.

چرا فرسان ؟؟؟

طی 10 سال اخیر شرکت فرسان یکی از معتبر ترین ارائه دهندگان خدمات مالی، مالیاتی، حسابداری و مشاوره مدیریت در ایران بوده است . این شرکت با افزایش دانش حقوقی به مجموعه خود و همچنین افزایش خدمات خود در زمینه صدور انواع بیمه نامه خدمات متنوعی را در این حوزه نیز به مشتریان عزیز و طبق درخواست ایشان ارائه می دهد. شرکت فرسان با در اختیار داشتن تیمی از متخصصان همیشه تلاش می کند تمام جنبه های مالی، حقوقی و بیمه ای کسب و کار و تجارت شما را با متناسب ترین و بهترین خدمات و در عین حال با کمترین هزینه پوشش دهد.

این شرکت انواع خدمات مالی و مالیاتی ، حسابداری، حسابداری داخلی ویزه، دفترداری، تنظیم انواع قراردادهای تجاری و صدور انواع بیمه نامه را در سراسر ایران متناسب با نیاز و اندازه مجموعه شما همراه با یک تیم با تجربه به شما مشتریان عزیز ارائه می دهد.

چرا فرسان ؟؟؟

طی 10 سال اخیر شرکت فرسان یکی از معتبر ترین ارائه دهندگان خدمات مالی، مالیاتی، حسابداری و مشاوره مدیریت در ایران بوده است . این شرکت با افزایش دانش حقوقی به مجموعه خود و همچنین افزایش خدمات خود در زمینه صدور انواع بیمه نامه خدمات متنوعی را در این حوزه نیز به مشتریان عزیز و طبق درخواست ایشان ارائه می دهد. شرکت فرسان با در اختیار داشتن تیمی از متخصصان همیشه تلاش می کند تمام جنبه های مالی، حقوقی و بیمه ای کسب و کار و تجارت شما را با متناسب ترین و بهترین خدمات و در عین حال با کمترین هزینه پوشش دهد.

این شرکت انواع خدمات مالی و مالیاتی ، حسابداری، حسابداری داخلی ویزه، دفترداری، تنظیم انواع قراردادهای تجاری و صدور انواع بیمه نامه را در سراسر ایران متناسب با نیاز و اندازه مجموعه شما همراه با یک تیم با تجربه به شما مشتریان عزیز ارائه می دهد.

لطفا جهت ارائه هر گونه مشاوره، فرصت های شغلی، بازدید از مجموعه شما و هماهنگی جلسات، مشخصات خود را همراه با آدرس ایمیل و شماره تماس و متن درخواستی خود از طریق فرم رو به رو برای ما ارسال فرمایید .

تماس سریع

ظرف 24 ساعت با شما تماس خواهیم گرفت

  مشتریان ما

  مشتریان ما

  آخرین مقالات و اخبار روز حسابداری

  جدیدترین و بروز ترین اخبار و مقالات حسابداری، حسابرسی، مالی و حقوقی در سایت فرسان 

  با ما همراه باشید تا از جدیدترین اتفاقات دنیای حسابداری و حقوقی با خبر شوید.

  اخبار بیشتر