رسیدگی سالانه سازمان امور مالیاتی اعم از مالیات عملکرد و ارزش افزوده جزء تکالیف سازمان مربوط بوده و شرکتها می بایست هر ساله پاسخگوی این رسیدگی باشد جدایی از آن حسابرسی بیمه که توسط سازمان تامین اجتماعی صورت می پذیرد امروزه نیز به صورت سالانه صورت می پذیرد به علت بروز برخی مشکلات در رسیدگی های مذکور برگه های مطالباتی با مبالغ بالا برای شرکتها یا اشخاص صادر می گردد که کاهش آن و یا حذف آن مستلزم طرح دعوی شرکت در هیات حل اختلاف حسب مورد می باشد .

حل اختلاف دعاوی بیمه و مالیات

دراین مورد حل احتلاف دعاوی بیمه و مالیات باید گفت که اگر موضوع اختلاف بیمه‌گر و بیمه‌گذار باشد در شهرها کمتر از پنج میلیون تومان و در مناطق روستایی کمتر از دو میلیون تومان به شوراهای حل اختلاف ‌می‌توانند مراجعه می‌کنند، اما بیشتر از این مقدار باید به دادگاه‌های عمو‌می‌ حقوقی بروند، مگر اینکه دو طرف دعوا توافق کنند که رسیدگی به اختلافاتشان، که حقوقی نیز هست در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار بگیرد.خدمات مالی و حسابداری

دراین صورت یکی از موضوعاتی که گاه برای شهروندان در حوزه بیمه ایجاد مشکلاتی می‌کند، اختلاف بین‌ بیمه‌گران و بیمه‌گزاران است. موضوعاتی مثل اینکه بیمه‌گر حاضر نمی‌شود تعهدات خود را کامل انجام دهد یا بیمه‌گزار انتظار دارد که وی به میزان بیشتری جبران خسارت کند. در ادامه به بررسی راهکارهای حل اختلافات بیمه‌ای می‌پردازیم.

تعیین داور چه شرایطی دارد و دعاوی قابل ارجاع به داوری کدام است؟

دراین مبحث به تعیین داور می پردازیم که در کلیه مسائل مدنی و کیفری اصل بر صلاحیت مراجع دادگستری می‎باشد. لیکن در مواردی به مانند اختلافات کارگر و کارفرما، امور ثبتی، مالیاتی، شهرداری، مقرراتی وضع گردیده که رفع اختلاف بین بعضاً مردم با مردم و نیز مردم با سازمان‎های دولتی و عمومی در صلاحیت هیأت‎ها و کمیسیون‎های خاصی قرارگرفته است.شرکت حسابداری

وهمچنین در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، بگونه‌ای که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است وبرای حل اختلاف دعاوی بیمه و مالیات  اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می گیردو محترم شمرده می‌شود. فرسان

وهمچنین در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را بعنوان داور تعیین میی  کنند.

درنتیجه نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است و ثمرات و برکات فراوانی دارد. محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری است.

وضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می گیرد. علاوه بر این بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر می باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری می گردد. (حل اختلاف دعاوی بیمه و مالیات)  

اختلافات مالیاتی

بدینگونه با پیشرفت و توسعه ی زندگی شهری، برای رسیدگی بهتر و ضروری به شهرها و مناطق دیگر از کشور، با توجه به استهلاک و هزینه های لازم که ایجاد می گردد، باید منابع مالی به جهت تامین آنها، موجود باشد، برای تامین این هزینه ها، مبالغی به عنوان مالیات از شهروندان و اشخاص حقوقی دریافت می شود که به همین جهت سازمان امور مالیاتی کشور، عهده دار اخذ و دریافت مبالغ مالیاتی از اشخاص مذکور می باشد.

با توجه به اهمیت مبالغ مالیاتی که سالانه دریافت و شامل مبالغ بسیار زیادی می شود، قانون مالیاتهای مستقیم، به سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار را داده است، در صورتی که مودی مالیات از پرداخت بدهی مالیاتی خود، خودداری و استنکاف کند، به صورت مستقیم و بدون مراجعه به مراجع قضایی، نسبت به وصول مالیات از مودی اقدام نماید و برای انجام این کار، از هرگونه اقدام و اختیار قانونی که لازم باشد، برخوردار خواهد بود.

وبه همین دلیل ممکن است در جریان پیگیری، سازمان امور مالیاتی کشور به جهت وصول مالیات از مودیان مالیاتی، بین اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون موظف به پرداخت مالیات هستند و سازمان امور مالیاتی کشور، اختلافات مالیاتی صورت بگیرد که در این صورت با توجه به تخصصی و پیچیده بودن قوانین و امور مالیاتی، برای رفع اختلافات مذکور نیاز به وکیل حل اختلاف دعاوی بیمه و مالیات خواهد بود تا بتواند به جهت رفع مشکلات مودیان مالیات اقدام قانونی نماید.

حل اختلاف دعاوی بیمه و مالیات

 بدینگونه از طرف دیگر، زمانی حضور و ورود وکیل اختلافات مالیاتی نیاز جدی پیدا می کند که اختلافات بین مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیات کشور، جنبه ی کیفری داشته و مشمول جرایم مالیاتی باشد؛ چرا که به همین دلیل، قانون محرومیت و مجازاتهایی را در نظر گرفته است.

سخن آخر

وبا توجه به وجود و تعدد جهات اختلافات مالیاتی و بیمه بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و بیمه پیچیده بودن مراحل نیاز و ضروری خواهد بود تا از مشاوره و راهنمایی حقوقی وکیل حل اختلاف دعاوی بیمه و مالیات برخوردار شود.